Vytvořte fakturu

BATEA-STAV - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BATEA-STAV
IČO 35739312
TIN 2020203834
DIČ SK2020203834
Datum vytvoření 26 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BATEA-STAV
Viničnianska cesta 1
90201
Pezinok
Financial information
Prodej a příjem 1 431 699 €
Zisk -20 768 €
Kapitál 504 129 €
Vlastní kapitál 42 795 €
Kontaktní informace
Email batea@batea.sk
webové stránky http://www.batea.sk
Telefon(y) +421336413866
Fax(y) 0336413860
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 483,234
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 14,211
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 14,211
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 3,611
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 10,600
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 468,590
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 21,184
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 21,184
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 14,000
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 14,000
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 269,460
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 238,885
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 238,885
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 30,575
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 163,946
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 97,277
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 66,669
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 433
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 433
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 483,234
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 22,027
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 35,491
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 83,681
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -48,190
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -20,768
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 461,207
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,215
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,215
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 453,065
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 175,657
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 175,657
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 264,617
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,953
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,486
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,880
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,472
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 5,927
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,927
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,431,699
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,431,699
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,431,699
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,447,328
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 131,670
D. Služby (účtová skupina 51) 1,193,957
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 99,523
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 73,770
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 25,379
4. Sociální náklady (527, 528) 374
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,868
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 8,391
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 8,391
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,919
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -15,629
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 106,072
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 11
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 11
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,268
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 135
2. Ostatní náklady (562A) 135
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,132
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,257
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -17,886
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,882
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,882
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -20,768
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35739312 TIN: 2020203834 DIČ: SK2020203834
 • Sídlo: BATEA-STAV, Viničnianska cesta 1, 90201, Pezinok
 • Datum vytvoření: 26 Leden 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Jozef Tuma Vinohradnícka 414/10A Viničné 900 23 15.10.2007
  Ing. Eugen Jurášek Cerovská 214/5 Šenkvice 900 81 15.10.2007
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Jozef Tuma 3 320 € (50%) Vinohradnícka 414/10A Viničné 900 23
  Ing. Eugen Jurášek 3 320 € (50%) Cerovská 214/5 Šenkvice 900 81
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   07.01.2008Nové sidlo:
   Viničnianska cesta 1 Pezinok 902 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Tuma Vinohradnícka 414/10A Viničné 900 23
   Ing. Eugen Jurášek Cerovská 214/5 Šenkvice 900 81
   06.01.2008Zrušené sidlo:
   Viničnianska 1 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eugen Jurášek Cerovská 3 Šenkvice
   Ing. Jozef Tuma Banícka 49 Pezinok
   15.10.2007Nové sidlo:
   Viničnianska 1 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Tuma Vinohradnícka 414/10A Viničné 900 23
   Ing. Eugen Jurášek Cerovská 214/5 Šenkvice 900 81
   14.10.2007Zrušené sidlo:
   Senecká cesta 55 Pezinok 902 11
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eugen Jurášek Cerovská 3 Šenkvice
   Ing. Jozef Tuma Banícka 49 Pezinok
   22.05.2003Nové sidlo:
   Senecká cesta 55 Pezinok 902 11
   21.05.2003Zrušené sidlo:
   Moyzesova 1 Pezinok 901 01
   13.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Eugen Jurášek Cerovská 3 Šenkvice
   Ing. Jozef Tuma Banícka 49 Pezinok
   12.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eugen Jurášek Cerovská 3 Šenkvice
   Ing. Jozef Tuma Banícka 49 Pezinok
   26.01.1998Nové obchodné meno:
   BATEA-STAV, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Moyzesova 1 Pezinok 901 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie inžinierských stavieb /vrátane vybavenia sídlišných celkov/
   maloobchodná činnosť a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   výroba plastových okien
   výroba betónovej zmesi
   zateplovacie práce
   Noví spoločníci:
   Ing. Eugen Jurášek Cerovská 3 Šenkvice
   Ing. Jozef Tuma Banícka 49 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Eugen Jurášek Cerovská 3 Šenkvice
   Ing. Jozef Tuma Banícka 49 Pezinok