Vytvořte fakturu

PricewaterhouseCoopers Slovensko - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 09.01.2017
Basic information
Obchodní název PricewaterhouseCoopers Slovensko
IČO 35739347
TIN 2020270021
DIČ SK2020270021
Datum vytvoření 26 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PricewaterhouseCoopers Slovensko
Karadžičova 2
81532
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 34 715 738 €
Zisk 4 516 778 €
Kapitál 17 499 562 €
Vlastní kapitál 13 413 073 €
Kontaktní informace
Email office.general@sk.pwc.com
Telefon(y) 0259350111, 0259350222
Fax(y) 0259350222
Date of updating data: 09.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 26,185,070
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 672,939
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 23,791
2. Software (013) - /073, 091A/ 18,457
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 5,334
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 648,282
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 62,598
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 581,030
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 4,654
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 866
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 830
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 36
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 24,869,306
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 283,098
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 283,098
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 11,013,837
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 8,138,463
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,459,698
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,678,765
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 384,703
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,490,671
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 13,572,371
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 118
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 13,572,253
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 642,825
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 361,080
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 281,745
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 26,185,070
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 21,283,927
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 39,834
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 39,834
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,983
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,983
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 16,723,332
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 16,723,332
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,516,778
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,901,143
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,714,772
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,442,819
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,319,624
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,123,195
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,172
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 779,131
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 284,764
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 206,886
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,186,371
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 407,817
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 778,554
Date of updating data: 09.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 34,615,476
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 34,715,738
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 31,886,681
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 47,032
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,782,025
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 31,093,012
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,141,718
D. Služby (účtová skupina 51) 18,264,905
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 10,917,448
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 8,664,279
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,037,454
4. Sociální náklady (527, 528) 215,715
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 22,809
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 322,686
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 322,686
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 97,460
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 325,986
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,622,726
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 12,480,058
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,800,214
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 2,313,597
IX.1. Výnosy z cenných papírů a podílů z přidružené subjekty (665) 2,313,597
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 100,288
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 62,230
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 38,058
XII. Kurzové zisky (663) 386,303
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 26
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 449,620
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 427,845
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 21,775
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 2,350,594
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,973,320
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,456,542
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,674,133
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -217,591
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,516,778
Date of updating data: 09.01.2017
Date of updating data: 09.01.2017
 • IČO :35739347 TIN: 2020270021 DIČ: SK2020270021
 • Sídlo: PricewaterhouseCoopers Slovensko, Karadžičova 2, 81532, Bratislava
 • Datum vytvoření: 26 Leden 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Juraj Tučný J. Jesenského 450/5 Prievidza 971 01 01.02.2012
  Ing. Peter Mrnka Ul. 29. augusta 2275/18 Bratislava-Staré Mesto 811 08 01.01.2015
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  PricewaterhouseCoopers Eastern Europe B.V. 26 556 € (66.7%) Hague 2596HL Holandsko
  PRICEWATERHOUSECOOPERS podjetje za revizijo in druge finančno računovodske storitve, d.o.o. 6 639 € (16.7%) Ľubľana 1000 Slovinsko
  PricewaterhouseCoopers sp. z o.o. 6 639 € (16.7%) Varšava 00-638 Poľsko
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   12.12.2015Nové sidlo:
   Karadžičova 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 815 32
   23.01.2015Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Mrnka Ul. 29. augusta 2275/18 Bratislava-Staré Mesto 811 08 Vznik funkcie: 01.01.2015
   08.02.2012Nový štatutárny orgán:
   Juraj Tučný J. Jesenského 450/5 Prievidza 971 01 Vznik funkcie: 01.02.2012
   01.01.2011Nový štatutárny orgán:
   Todd William Bradshaw Lermontovova 914/9 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 01.01.2011
   14.10.2010Noví spoločníci:
   PricewaterhouseCoopers sp. z o.o. Armii Ludowej 14 Varšava 00-638 Poľsko
   08.08.2007Noví spoločníci:
   PricewaterhouseCoopers Eastern Europe B.V. Raamweg 1 B Hague 2596HL Holandsko
   30.06.2007Noví spoločníci:
   PRICEWATERHOUSECOOPERS podjetje za revizijo in druge finančno računovodske storitve, d.o.o. Cesta v Kleče 15 Ľubľana 1000 Slovinsko
   16.02.2006Nové predmety činnosti:
   organizovanie kurzov a školení.
   27.03.2000Nové obchodné meno:
   PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   16.02.1998Nové predmety činnosti:
   auditorská činnosť
   26.01.1998Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   vedenie mzdovej agendy
   poradenská činnosť v oblasti obchodu