Vytvořte fakturu

V.M. Land - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název V.M. Land
IČO 35739355
TIN 2021374410
DIČ SK2021374410
Datum vytvoření 29 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo V.M. Land
Matejkova 12
84105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 7 339 €
Zisk 744 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 19,794
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 54
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 19,700
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 19,794
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 15,456
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 7,408
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 744
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 4,338
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 4,188
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,831
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,357
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 150
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 7,339
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 4,172
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,400
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,767
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 5,339
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 1,170
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 835
C. Služby (účtová skupina 51) 2,230
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 223
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 881
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,000
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -63
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 296
M. Úrokové náklady (562) 120
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 176
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -296
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,704
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 744
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015