Vytvořte fakturu

IVAR Slovensko - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 20.07.2016
Basic information
Obchodní název IVAR Slovensko
IČO 35739371
TIN 2020269988
DIČ SK2020269988
Datum vytvoření 26 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IVAR Slovensko
Benediktiho 5
81105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 56 286 €
Zisk -4 426 €
Kapitál 4 164 €
Vlastní kapitál -14 203 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421252450137
Mobile(y) +421905510199, +421905259966
Fax(y) 0252624332
Date of updating data: 20.07.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 8,192
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,076
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 30
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 8
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 22
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 396
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 396
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 396
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 7,650
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 56
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 7,594
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 116
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 116
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,192
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 449
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -2,429
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -2,429
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,426
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,465
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 7
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 7
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 7,108
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,959
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,959
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 387
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 189
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,573
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 350
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 350
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 278
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 278
Date of updating data: 20.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 56,286
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 56,286
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 54,845
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,441
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 59,659
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 36,939
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,063
D. Služby (účtová skupina 51) 12,728
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 7,622
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 5,437
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,638
4. Sociální náklady (527, 528) 547
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 246
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 61
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,373
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,556
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 94
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 94
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -93
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,466
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,426
Date of updating data: 20.07.2016
Date of updating data: 20.07.2016