Vytvořte fakturu

SPORT HOCKEY - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SPORT HOCKEY
IČO 35739461
TIN 2020242719
DIČ SK2020242719
Datum vytvoření 26 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SPORT HOCKEY
Kladnianska 45
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 85 044 €
Zisk -42 333 €
Kapitál 349 010 €
Vlastní kapitál -90 934 €
Kontaktní informace
Email sporthockey@sporthockey.sk
webové stránky http://www.sporthockey.sk
Telefon(y) +421253632796
Mobile(y) +421905451145
Fax(y) 0253632796
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 504,744
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 157,972
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 157,972
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 145,000
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 10,154
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 2,818
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 346,203
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 319,258
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 319,258
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 1,740
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,740
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 11,590
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 11,501
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,501
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 89
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 13,615
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,758
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 10,857
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 569
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 569
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 504,744
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 424,555
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 557,822
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 113
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 113
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -97,686
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 27,216
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -124,902
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -42,333
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 80,189
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 175
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 175
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 78,538
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 38,299
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 38,299
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 38,043
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 384
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 273
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,539
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,476
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,476
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 85,044
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 85,044
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 83,249
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 8
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,787
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 125,647
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 81,990
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 10,809
D. Služby (účtová skupina 51) 13,807
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 7,941
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 5,852
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,058
4. Sociální náklady (527, 528) 31
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 455
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 6,286
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 6,286
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,359
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -40,603
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -23,349
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 770
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 118
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 652
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -770
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -41,373
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -42,333
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35739461 TIN: 2020242719 DIČ: SK2020242719
 • Sídlo: SPORT HOCKEY, Kladnianska 45, 82105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 26 Leden 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Milan Novosedlík Kladnianska 45 Bratislava 821 05 26.01.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Milan Novosedlík 6 639 € (100%) Kladnianska 45 Bratislava 821 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.07.2004Noví spoločníci:
   Milan Novosedlík Kladnianska 45 Bratislava 821 05
   30.06.2004Zrušeny spoločníci:
   Jozef Lohyňa Vajnorská 2 Bratislava 831 04
   Milan Novosedlík Kladnianska 45 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Lohyňa Vajnorská 2 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 21.10.2002 Skončenie funkcie: 02.09.2003
   29.01.2003Nové obchodné meno:
   SPORT HOCKEY, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Jozef Lohyňa Vajnorská 2 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Milan Novosedlík Kladnianska 45 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 26.01.1998
   Jozef Lohyňa Vajnorská 2 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 21.10.2002 Skončenie funkcie: 02.09.2003
   28.01.2003Zrušené obchodné meno:
   M.N.WEAR, s.r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Novosedlík Kladnianska 45 Bratislava
   26.01.1998Nové obchodné meno:
   M.N.WEAR, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kladnianska 45 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   nákup a predaj motocyklov, náhradných dielov na motocykle
   Noví spoločníci:
   Milan Novosedlík Kladnianska 45 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Novosedlík Kladnianska 45 Bratislava