Vytvořte fakturu

PATRIOL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 26.05.2016
Basic information
Obchodní název PATRIOL
IČO 35739517
TIN 2021459011
Datum vytvoření 30 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PATRIOL
Prešovská 39
82102
Bratislava
Financial information
Zisk 1 463 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0257787300, 0257787310, 0257787301
Date of updating data: 26.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 570,547
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 570,547
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,198
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,198
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 571,745
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 4,542
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -3,561
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,463
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 567,203
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 563,129
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 2,094
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 246
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,368
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,980
Date of updating data: 26.05.2016
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) -1,992
C. Služby (účtová skupina 51) -1,992
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,992
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 1,992
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 49
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 49
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -49
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,943
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,463
Date of updating data: 26.05.2016
Date of updating data: 26.05.2016