Vytvořte fakturu

MONREPO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MONREPO
IČO 35739541
TIN 2021384431
Datum vytvoření 30 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MONREPO
Moyzesova 40
90201
Pezinok
Financial information
Zisk -620 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 18,399
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 18,399
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 9,779
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 7,347
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 162
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,270
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 28,178
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 7,699
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 9,294
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 9,294
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -975
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -620
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 20,479
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 20,479
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 479
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 20,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 140
C. Služby (účtová skupina 51) 140
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -140
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -140
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -140
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -620
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4234262.tif
Date of updating data: 25.06.2015