Vytvořte fakturu

IS INVEST - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název IS INVEST
IČO 35739550
TIN 2020269999
DIČ SK2020269999
Datum vytvoření 30 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IS INVEST
Štúrova 6
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 84 000 €
Zisk 28 171 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421252621240
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 143,473
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 44,581
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 44,581
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 44,581
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 98,763
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 58,800
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 58,800
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 58,800
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 500
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 500
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 39,463
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 583
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 38,880
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 129
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 129
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 143,473
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 156,687
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 121,213
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 121,213
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 28,171
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 -13,426
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) -13,426
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 730
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 730
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -14,156
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 212
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 212
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 84,000
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 84,000
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 84,000
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 48,586
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 3,280
D. Služby (účtová skupina 51) 38,787
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 276
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 6,146
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 6,146
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 97
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 35,414
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 41,933
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 659
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 659
3. Ostatní výnosy z krátkodobého finančního majetku (666A) 659
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 659
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 36,073
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 7,902
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 7,902
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 28,171
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015