Vytvořte fakturu

DEXON - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 11.05.2016
Basic information
Obchodní název DEXON
IČO 35739614
TIN 2021502670
DIČ SK2021502670
Datum vytvoření 30 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DEXON
Prešovská 39
82102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 568 €
Zisk -3 390 €
Kapitál 108 709 €
Vlastní kapitál 7 775 €
Date of updating data: 11.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 106,215
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 106,215
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 637
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 238
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 106,852
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 4,385
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 1,136
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,390
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 102,467
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 76,117
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 26,200
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,090
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 24,110
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 150
Date of updating data: 11.05.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 568
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 568
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 2,806
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 42
C. Služby (účtová skupina 51) 1,280
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,484
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2,238
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1,322
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 192
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 192
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -192
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -2,430
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -3,390
Date of updating data: 11.05.2016
Date of updating data: 11.05.2016