Vytvořte fakturu

TERMOCOM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TERMOCOM
IČO 35739631
TIN 2020242598
DIČ SK2020242598
Datum vytvoření 26 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TERMOCOM
Kladnianska 12
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 530 694 €
Zisk 24 493 €
Kapitál 178 197 €
Vlastní kapitál 58 499 €
Kontaktní informace
Email termocom@termocom.sk
webové stránky http://www.termocom.sk
Telefon(y) +421243413610
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 176,147
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 32,098
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 32,098
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 32,098
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 142,765
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 13,235
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 8,235
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 5,000
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 21,862
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 21,821
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 21,821
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 41
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 107,668
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,597
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 106,071
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,284
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,284
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 176,147
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 64,993
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,972
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,972
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 697
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 697
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 32,831
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 32,831
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 24,493
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 111,154
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 9,090
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,558
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 5,532
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 4,913
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 4,913
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 89,338
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 50,642
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 50,642
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,874
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 9,696
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 7,448
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,970
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 9,708
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 7,813
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 7,813
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 524,333
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 530,694
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 524,333
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 5,000
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 417
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 944
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 496,715
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 212,072
D. Služby (účtová skupina 51) 71,969
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 193,311
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 139,399
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 49,078
4. Sociální náklady (527, 528) 4,834
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,237
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 14,324
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 14,324
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,802
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 33,979
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 245,292
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 12
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 12
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,452
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,282
2. Ostatní náklady (562A) 1,282
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 15
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 155
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,440
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 32,539
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 8,046
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 8,046
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 24,493
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35739631 TIN: 2020242598 DIČ: SK2020242598
 • Sídlo: TERMOCOM, Kladnianska 12, 82105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 26 Leden 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Milan Lehocký Lužická 7 Bratislava 811 00 26.01.1998
  Ing. Peter Bujna Priehradná 1/A Bratislava 821 07 26.01.1998
  Ing. Jozef Šimo F. P. Drobiševa 32 Pezinok 902 01 26.01.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Milan Lehocký 2 324 € (33.3%) Lužická 7 Bratislava 811 00
  Ing. Peter Bujna 2 324 € (33.3%) Priehradná 1/A Bratislava 821 07
  Ing. Jozef Šimo 2 324 € (33.3%) F. P. Drobiševa 32 Pezinok 902 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   27.03.2009Nové predmety činnosti:
   energetická certifikácia budov - vykurovanie a príprava teplej vody
   oprava vyhradených technických zariadení tlakových
   oprava vyhradených technických zariadení plynových
   08.03.2007Nové sidlo:
   Kladnianska 12 Bratislava 821 05
   Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Bujna Priehradná 1/A Bratislava 821 07
   Ing. Jozef Šimo F. P. Drobiševa 32 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bujna Priehradná 1/A Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 26.01.1998
   Ing. Jozef Šimo F. P. Drobiševa 32 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 26.01.1998
   07.03.2007Zrušené sidlo:
   Mlynské Luhy 15 Bratislava 821 05
   Zrušeny predmety činnosti:
   murárstvo
   obkladačské práce
   tesárstvo
   pokrývačstvo
   klampiarstvo
   štukatérstvo
   podlahárstvo
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Bujna Doležalova 9 Bratislava 821 04
   Ing. Jozef Šimo Mierova 18 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Bujna Doležalova 9 Bratislava 821 04
   Ing. Jozef Šimo Mierova 18 Pezinok 902 01
   31.01.2000Nové predmety činnosti:
   vykonávanie tepelných a hlukových izolácií
   vodoinštalatérstvo
   kurenárske práce
   výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania
   montáž a oprava meracej a regulačnej techniky
   murárstvo
   obkladačské práce
   tesárstvo
   pokrývačstvo
   klampiarstvo
   štukatérstvo
   podlahárstvo
   31.03.1999Nové sidlo:
   Mlynské Luhy 15 Bratislava 821 05
   30.03.1999Zrušené sidlo:
   Trnavská 63 Bratislava 821 01
   17.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Milan Lehocký Lužická 7 Bratislava 811 00
   Ing. Peter Bujna Doležalova 9 Bratislava 821 04
   Ing. Jozef Šimo Mierova 18 Pezinok 902 01
   16.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Bujna Doležalova 9 Bratislava 821 04
   Ing. Milan Lehocký Lužická 7 Bratislava 811 00
   Ing. Jozef Šimo Mierova 18 Pezinok 902 01
   26.01.1998Nové obchodné meno:
   TERMOCOM, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Trnavská 63 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   projektovanie stavieb-technické vybavenie stavieb-vykurovanie a zdroje tepla
   automatizované spracovanie dát
   obstarávateľské služby v stavebníctve
   maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Bujna Doležalova 9 Bratislava 821 04
   Ing. Milan Lehocký Lužická 7 Bratislava 811 00
   Ing. Jozef Šimo Mierova 18 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Lehocký Lužická 7 Bratislava 811 00
   Ing. Peter Bujna Doležalova 9 Bratislava 821 04
   Ing. Jozef Šimo Mierova 18 Pezinok 902 01