Vytvořte fakturu

SoftIdea - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SoftIdea
IČO 35739690
TIN 2020270142
DIČ SK2020270142
Datum vytvoření 29 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SoftIdea
Svätoplukova 14
90101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 284 682 €
Zisk 2 711 €
Kontaktní informace
Email kika@fineal.sk
Telefon(y) 0252965487, 025296587
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 114,645
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 114,645
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 114,645
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 47,076
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 30,952
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 941
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,160
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 161,721
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 23,237
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 13,222
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,711
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 138,484
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 78,637
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 52,636
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,867
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 11,878
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,196
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 35,695
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 7,211
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 284,682
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 254,087
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 200
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 30,395
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 280,566
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,658
C. Služby (účtová skupina 51) 54,061
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 186,204
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 480
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 31,995
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,168
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,116
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 194,368
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 2
X. Úrokové výnosy (662) 2
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 98
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 17
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 81
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -96
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,020
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,309
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,711
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35739690 TIN: 2020270142 DIČ: SK2020270142
 • Sídlo: SoftIdea, Svätoplukova 14, 90101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 29 Leden 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Jozef Šišolák Svätoplukova 14 Malacky 29.01.1998
  Ing. Ondrej Bauko M. Marečka 7/13 Bratislava 29.01.1998
  Ing. Karol Zverka Miletičova 76 Bratislava 29.01.1998
  Ing. Marcel Porges Karpatská 42 Marianka 900 33 29.01.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Jozef Šišolák 3 287 € (49.5%) Svätoplukova 14 Malacky
  AMSET s.r.o. 3 353 € (50.5%) Bratislava 811 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   04.03.2011Nové predmety činnosti:
   výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Šišolák Svätoplukova 14 Malacky Vznik funkcie: 29.01.1998
   Ing. Ondrej Bauko M. Marečka 7/13 Bratislava Vznik funkcie: 29.01.1998
   Ing. Karol Zverka Miletičova 76 Bratislava Vznik funkcie: 29.01.1998
   Ing. Marcel Porges Karpatská 42 Marianka 900 33 Vznik funkcie: 29.01.1998
   03.03.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marcel Porges Čsl. parašutistov 5 Bratislava
   Ing. Karol Zverka Miletičova 76 Bratislava
   Ing. Ondrej Bauko M. Marečka 7/13 Bratislava
   Jozef Šišolák Svätoplukova 14 Malacky
   04.03.1998Nové sidlo:
   Svätoplukova 14 Malacky 901 01
   03.03.1998Zrušené sidlo:
   Lermontovova 18 Bratislava 811 05
   29.01.1998Nové obchodné meno:
   SoftIdea s.r.o.
   Nové sidlo:
   Lermontovova 18 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   Noví spoločníci:
   AMSET s.r.o. IČO: 17 328 969 Jakubovo námestie 3 Bratislava 811 04
   Jozef Šišolák Svätoplukova 14 Malacky
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marcel Porges Čsl. parašutistov 5 Bratislava
   Ing. Karol Zverka Miletičova 76 Bratislava
   Ing. Ondrej Bauko M. Marečka 7/13 Bratislava
   Jozef Šišolák Svätoplukova 14 Malacky