Vytvořte fakturu

VENORA AUDIT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název VENORA AUDIT
IČO 35739720
TIN 2020219740
DIČ SK2020219740
Datum vytvoření 20 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VENORA AUDIT
Saratovská 6E
84102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 55 038 €
Zisk 3 049 €
Kapitál 28 602 €
Vlastní kapitál 8 039 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421905223191, +421905646254, +421905802295, +421905802297, +421948460107
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 28,393
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 7,398
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 7,398
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 7,398
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 20,120
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 16,809
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 16,809
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,809
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,311
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,619
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,692
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 875
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 875
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 28,393
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 11,087
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,399
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,399
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,049
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 17,306
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 29
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 29
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 16,320
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 263
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 263
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 7,930
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,072
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 440
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,615
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 957
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 957
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 55,038
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 55,038
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 55,038
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 50,864
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,715
D. Služby (účtová skupina 51) 22,171
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 20,799
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 15,268
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 4,908
4. Sociální náklady (527, 528) 623
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 271
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 926
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 926
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,982
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,174
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 29,152
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 154
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 154
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -154
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,020
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 971
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 971
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,049
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35739720 TIN: 2020219740 DIČ: SK2020219740
 • Sídlo: VENORA AUDIT, Saratovská 6E, 84102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 20 Leden 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Veronika Witkovská Kvetná 6 Stupava 900 31 20.01.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Veronika Witkovská 6 639 € (100%) Kvetná 6 Stupava 900 31
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   16.07.2009Nové obchodné meno:
   VENORA AUDIT s. r. o.
   Nové sidlo:
   Saratovská 6E Bratislava 841 02
   15.07.2009Zrušené obchodné meno:
   PRIMASKA AUDIT, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   M. Sch. Trnavského 2/b Bratislava 841 01
   19.01.2009Zrušeny spoločníci:
   PRIMASKA AUDIT, a.s. IČO: 25 064 339 Nad Primaskou 27 Praha 10 100 00 Česká republika
   17.01.2006Noví spoločníci:
   Ing. Veronika Witkovská Kvetná 6 Stupava 900 31
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Veronika Witkovská Kvetná 6 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 20.01.1998
   16.01.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Veronika Witkovská M. Marečka 5 Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Veronika Witkovská M. Marečka 5 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 20.01.1998
   31.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Veronika Witkovská M. Marečka 5 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 20.01.1998
   30.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Veronika Witkovská M. Marečka 5 Bratislava 841 07
   15.11.2001Nové obchodné meno:
   PRIMASKA AUDIT, s.r.o.
   14.11.2001Zrušené obchodné meno:
   PAGINA FOLIO, s.r.o.
   16.08.2001Nové sidlo:
   M. Sch. Trnavského 2/b Bratislava 841 01
   Noví spoločníci:
   PRIMASKA AUDIT, a.s. IČO: 25 064 339 Nad Primaskou 27 Praha 10 100 00 Česká republika
   Ing. Veronika Witkovská M. Marečka 5 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Veronika Witkovská M. Marečka 5 Bratislava 841 07
   15.08.2001Zrušené sidlo:
   M. Marečka 5 Bratislava 841 07
   Zrušeny spoločníci:
   PAGINA FOLIO, a.s. IČO: 25 064 339 Podolská 1/a Praha 4 147 00 Česká republika
   Ing. Veronika Witkovská M. Marečka 5 Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Veronika Witkovská M. Marečka 5 Bratislava 841 07
   31.03.1998Nové predmety činnosti:
   výkon audítorskej činnosti
   20.01.1998Nové obchodné meno:
   PAGINA FOLIO, s.r.o.
   Nové sidlo:
   M. Marečka 5 Bratislava 841 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   Noví spoločníci:
   PAGINA FOLIO, a.s. IČO: 25 064 339 Podolská 1/a Praha 4 147 00 Česká republika
   Ing. Veronika Witkovská M. Marečka 5 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Veronika Witkovská M. Marečka 5 Bratislava 841 07