Vytvořte fakturu

TRINITY HOSTESSING & MODELING AGENCY - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TRINITY HOSTESSING & MODELING AGENCY
IČO 35739771
TIN 2021375147
Datum vytvoření 30 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TRINITY HOSTESSING & MODELING AGENCY
Kalinčiakova 1
91701
Bratislava
Financial information
Zisk -681 €
Kontaktní informace
Email info@trinity-agency.sk
Telefon(y) 0245520054, 0905407656
Mobile(y) 0905407656
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 40,850
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 40,850
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 40,409
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 23,861
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 23,861
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 16,548
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 441
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 441
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 40,850
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,007
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,972
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,972
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 149,373
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 348
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 348
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -150,005
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -150,005
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -681
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 34,843
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 644
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 644
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 34,199
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 18,950
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,249
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 201
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 201
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -201
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -201
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -681
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015