Vytvořte fakturu

PS - Products - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PS - Products
IČO 35739801
TIN 2020219685
DIČ SK2020219685
Datum vytvoření 02 Únor 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PS - Products
Líščie údolie 29
84104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 253 816 €
Zisk 11 108 €
Kapitál 114 954 €
Vlastní kapitál 54 962 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0264285126, 0264285127
Fax(y) 0264285127
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 8,671
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 8,671
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 8,671
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 102,469
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 20,079
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 18,521
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 29
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 48,638
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 111,140
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 52,070
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,641
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,641
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,975
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 32,346
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 11,108
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 59,070
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 315
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 56,475
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 33,100
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 2,926
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,013
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 18,436
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,280
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 253,816
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 85,384
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 168,022
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 410
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 234,541
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 68,041
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 48,362
C. Služby (účtová skupina 51) 70,200
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 41,340
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 662
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 3,855
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,081
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 19,275
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 66,803
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 2
X. Úrokové výnosy (662) 2
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 3,911
M. Úrokové náklady (562) 3,410
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 501
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,909
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 15,366
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 4,258
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 11,108
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35739801 TIN: 2020219685 DIČ: SK2020219685
 • Sídlo: PS - Products, Líščie údolie 29, 84104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 02 Únor 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Andrej Ložek Hlboká cesta 1 Bratislava 811 04 02.02.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Andrej Ložek 3 387 € (51%) Hlboká cesta 1 Bratislava 811 04
  Špeciálne systémy a software, a.s 3 254 € (49%) Líščie údolie 29 Bratislava 841 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   18.04.2014Nové sidlo:
   Líščie údolie 29 Bratislava 841 04
   Noví spoločníci:
   Andrej Ložek Hlboká cesta 1 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Andrej Ložek Hlboká cesta 1 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 02.02.1998
   17.04.2014Zrušené sidlo:
   Staré Grunty 61 Bratislava 841 04
   Zrušeny spoločníci:
   PS-Pro, spol. s r.o. IČO: 60 469 986 Havarská 7 Praha 7 170 00 Česká republika
   Andrej Ložek Trenčianska 29 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrej Ložek Trenčianska 29 Bratislava 821 09
   14.02.2002Noví spoločníci:
   PS-Pro, spol. s r.o. IČO: 60 469 986 Havarská 7 Praha 7 170 00 Česká republika
   Andrej Ložek Trenčianska 29 Bratislava 821 09
   13.02.2002Zrušeny spoločníci:
   PS-Pro, spol. s r.o. IČO: 60 469 986 Havarská 7 Praha 7 170 00 Česká republika
   19.04.1999Noví spoločníci:
   Špeciálne systémy a software, a.s IČO: 00 679 364 Líščie údolie 29 Bratislava 841 04
   PS-Pro, spol. s r.o. IČO: 60 469 986 Havarská 7 Praha 7 170 00 Česká republika
   18.04.1999Zrušeny spoločníci:
   PS-Pro, spol. s r.o. IČO: 60 469 986 Havarská 7 Praha 7 170 00 Česká republika
   Špeciálne systémy a software, a.s IČO: 00 679 364 Svrčia Bratislava
   02.02.1998Nové obchodné meno:
   PS - Products, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Staré Grunty 61 Bratislava 841 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
   výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektoniky
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   PS-Pro, spol. s r.o. IČO: 60 469 986 Havarská 7 Praha 7 170 00 Česká republika
   Špeciálne systémy a software, a.s IČO: 00 679 364 Svrčia Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Andrej Ložek Trenčianska 29 Bratislava 821 09