Vytvořte fakturu

EuroPair - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název EuroPair
IČO 35739827
TIN 2021374971
DIČ SK2021374971
Datum vytvoření 02 Únor 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EuroPair
Mickiewiczova 4
81107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 437 083 €
Zisk 1 172 €
Kapitál 76 124 €
Vlastní kapitál 23 291 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421254434371, +421254434375
Fax(y) 0254434375
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 89,151
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 85,210
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 27,489
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 7,902
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,902
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,648
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 16,939
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 57,721
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 655
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 57,066
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,941
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,941
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 89,151
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 24,463
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 15,988
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 66,428
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -50,440
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,172
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 52,419
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 128
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 128
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 39,349
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 30,600
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 30,600
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,396
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,656
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,697
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 12,942
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 12,942
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 12,269
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 12,269
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 435,847
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 437,083
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 435,847
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,236
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 434,279
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,233
D. Služby (účtová skupina 51) 330,410
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 90,584
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 63,998
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 24,898
4. Sociální náklady (527, 528) 1,688
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 883
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,169
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,804
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 103,204
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11,549
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 11,548
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,018
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1
2. Ostatní náklady (562A) 1
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 7,837
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,180
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 1,531
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,335
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,163
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,163
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,172
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35739827 TIN: 2021374971 DIČ: SK2021374971
 • Sídlo: EuroPair, Mickiewiczova 4, 81107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 02 Únor 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  René Benda Brabcova 1159/2 Praha 4 - Podolí 147 00 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Starohorská 34/504 Bratislava 13.11.2009
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  René Benda 6 639 € (100%) Brabcova 1159/2 Praha 4 - Podolí 147 00 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Starohorská 34/504 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   08.08.2013Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie zamestnania za úhradu
   13.11.2009Noví spoločníci:
   René Benda Brabcova 1159/2 Praha 4 - Podolí 147 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   René Benda Brabcova 1159/2 Praha 4 - Podolí 147 00 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Starohorská 34/504 Bratislava
   12.11.2009Zrušeny spoločníci:
   René Benda Maříkova 187/1 Praha 6 162 00 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   René Benda Maříkova 187/1 Praha 6 162 00 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Starohorská 34/504 Bratislava
   19.01.2007Nové sidlo:
   Mickiewiczova 4 Bratislava 811 07
   18.01.2007Zrušené sidlo:
   Michalská 2 Bratislava 816 35
   20.09.2002Nové sidlo:
   Michalská 2 Bratislava 816 35
   Noví spoločníci:
   René Benda Maříkova 187/1 Praha 6 162 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   René Benda Maříkova 187/1 Praha 6 162 00 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Starohorská 34/504 Bratislava
   19.09.2002Zrušené sidlo:
   Pražská 11 Bratislava 816 36
   Zrušeny spoločníci:
   René Benda Bilanská 2059/39 Kroměříž 767 01 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   René Benda Bilanská 2059/39 Kroměříž 767 01 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Stavbárska 34/504 Bratislava 821 07
   03.02.2000Nové sidlo:
   Pražská 11 Bratislava 816 36
   Nový štatutárny orgán:
   René Benda Bilanská 2059/39 Kroměříž 767 01 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Stavbárska 34/504 Bratislava 821 07
   02.02.2000Zrušené sidlo:
   Pražská 11 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Príboj Stavbárska 34/504 Bratislava 821 07
   24.08.1999Nový štatutárny orgán:
   Peter Príboj Stavbárska 34/504 Bratislava 821 07
   23.08.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Remáč Leningradská 3504/12 Michalovce 070 01
   02.02.1998Nové obchodné meno:
   EuroPair, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pražská 11 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečné- mu spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   René Benda Bilanská 2059/39 Kroměříž 767 01 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Milan Remáč Leningradská 3504/12 Michalovce 070 01