Vytvořte fakturu

Arnold izolačné systémy - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Arnold izolačné systémy
IČO 35739843
TIN 2021369834
Datum vytvoření 02 Únor 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Arnold izolačné systémy
Šišov 218
95638
Bratislava
Financial information
Zisk -528 €
Kapitál 10 147 €
Vlastní kapitál 10 147 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0387696193
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 10,099
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 664
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 664
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 664
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,435
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 9,435
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,609
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 7,826
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 10,099
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,619
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 2,843
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,938
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -95
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -528
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 480
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 480
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 49
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 49
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -48
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -48
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -528
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35739843 TIN: 2021369834
 • Sídlo: Arnold izolačné systémy, Šišov 218, 95638, Bratislava
 • Datum vytvoření: 02 Únor 1998
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   15.03.2008Nové obchodné meno:
   Arnold izolačné systémy s.r.o.
   Nové sidlo:
   79 Šišov 956 38
   14.03.2008Zrušené obchodné meno:
   Textilné izolačné systémy s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Chrasťová 31 Bratislava 831 01
   10.02.1999Noví spoločníci:
   Werner Arnold Robert-Bosch-Str.3 Filderstadt 707 94 SRN
   Wolfgang Arnold Hermann-Hesse-Str. 32 Filderstadt 707 94 SRN
   09.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Werner Arnold Robert-Bosch-Str.3 Filderstadt 707 94 SRN
   Wolfgang Arnold Hermann-Hesse-Str. 32 Filderstadt 707 94 SRN
   02.02.1998Nové obchodné meno:
   Textilné izolačné systémy s.r.o.
   Nové sidlo:
   Chrasťová 31 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných, než základných služieb spojených s prenájmom
   Noví spoločníci:
   Werner Arnold Robert-Bosch-Str.3 Filderstadt 707 94 SRN
   Wolfgang Arnold Hermann-Hesse-Str. 32 Filderstadt 707 94 SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ladislav Lakota Chrasťová 31 Bratislava 831 01