Vytvořte fakturu

CEBBA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CEBBA
IČO 35739878
TIN 2020211072
Datum vytvoření 30 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CEBBA
Rovniankova 16
85102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 26 236 €
Zisk 4 551 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0905450970
Mobile(y) 0905450970
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 9,280
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 257
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,023
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 9,280
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 7,829
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 996
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -4,357
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,551
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,451
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 1,451
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 41
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,192
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 218
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 26,236
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 25,150
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,086
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 20,555
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,307
C. Služby (účtová skupina 51) 14,069
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 155
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 3,459
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 565
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,681
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 8,774
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 153
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 153
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -153
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 5,528
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 977
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 4,551
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015