Vytvořte fakturu

VENI - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název VENI
IČO 35739886
TIN 2021365313
DIČ SK2021365313
Datum vytvoření 02 Únor 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VENI
Strečnianska 13
85105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 137 669 €
Zisk 1 936 €
Kapitál 66 672 €
Vlastní kapitál -4 032 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.optikaveni.sk
Telefon(y) +421263815942
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 25,399
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 25,399
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 25,399
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 23,855
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 123
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,910
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 18,957
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 49,254
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -2,095
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 529
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -11,199
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,936
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 51,349
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 773
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 26,625
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,124
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 7,481
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,624
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 12,396
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 3,626
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 20,325
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 137,669
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 137,427
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 225
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 17
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 128,170
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 42,371
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,214
C. Služby (účtová skupina 51) 16,191
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 40,631
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 360
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 20,931
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,472
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 9,499
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 72,651
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 129
X. Úrokové výnosy (662) 134
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) -5
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 6,645
M. Úrokové náklady (562) 2,759
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,886
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -6,516
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,983
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,047
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,936
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35739886 TIN: 2021365313 DIČ: SK2021365313
 • Sídlo: VENI, Strečnianska 13, 85105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 02 Únor 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Marta Takáčová Gessayova 13 Bratislava 851 03 02.02.1998
  Jozefína Jacková Vavilova 26 Bratislava 851 01 10.12.2005
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Marta Takáčová 4 647 € (70%) Gessayova 13 Bratislava 851 03
  Jozefína Jacková 1 992 € (30%) Vavilova 26 Bratislava 851 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   07.12.2010Nové obchodné meno:
   VENI s.r.o.
   Nové sidlo:
   Strečnianska 13 Bratislava 851 05
   06.12.2010Zrušené obchodné meno:
   Očná optika VENI s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Záporožská 12 Bratislava 851 01
   31.05.2006Nové obchodné meno:
   Očná optika VENI s.r.o.
   Nové sidlo:
   Záporožská 12 Bratislava 851 01
   30.05.2006Zrušené obchodné meno:
   Očná optika, PTJ, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Šintavská 26 Bratislava 851 05
   20.12.2005Nový štatutárny orgán:
   Jozefína Jacková Vavilova 26 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 10.12.2005
   19.12.2005Zrušeny spoločníci:
   Oľga Petrovičová Obilná 23 Bernolákovo 900 27
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Oľga Petrovičová Obilná 23 Bernolákovo 900 27
   17.09.2002Nové sidlo:
   Šintavská 26 Bratislava 851 05
   Noví spoločníci:
   Oľga Petrovičová Obilná 23 Bernolákovo 900 27
   Nový štatutárny orgán:
   Oľga Petrovičová Obilná 23 Bernolákovo 900 27
   16.09.2002Zrušené sidlo:
   Antolská 11 Bratislava 851 06
   Zrušeny spoločníci:
   Oľga Petrovičová Pifflova 2 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Oľga Petrovičová Pifflova 2 Bratislava 851 01
   24.08.1998Noví spoločníci:
   Marta Takáčová Gessayova 13 Bratislava 851 03
   Jozefína Jacková Vavilovova 26 Bratislava 851 01
   Oľga Petrovičová Pifflova 2 Bratislava 851 01
   23.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Jozefína Jacková Vavilovova 26 Bratislava 851 01
   Oľga Petrovičová Pifflova 2 Bratislava 851 01
   Marta Takáčová Gessayova 13 Bratislava 851 03
   02.02.1998Nové obchodné meno:
   Očná optika, PTJ, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Antolská 11 Bratislava 851 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   očná optika
   Noví spoločníci:
   Jozefína Jacková Vavilovova 26 Bratislava 851 01
   Oľga Petrovičová Pifflova 2 Bratislava 851 01
   Marta Takáčová Gessayova 13 Bratislava 851 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Marta Takáčová Gessayova 13 Bratislava 851 03
   Oľga Petrovičová Pifflova 2 Bratislava 851 01