Vytvořte fakturu

ISG art - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 18.12.2015
Basic information
Obchodní název ISG art
IČO 35739916
TIN 2021386906
DIČ SK2021386906
Datum vytvoření 27 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ISG art
Hrobákova 1639/15
85102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 698 €
Zisk -1 249 €
Kapitál 46 259 €
Vlastní kapitál 45 945 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421911967235, +421911967239, +421903967239, +421904569751
Date of updating data: 18.12.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 46,004
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 420
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 45,342
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 242
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 46,004
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 44,695
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,328
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 37,976
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,249
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,309
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 1,259
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 159
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,100
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 50
Date of updating data: 18.12.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 698
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 348
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 350
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 1,809
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 313
C. Služby (účtová skupina 51) 1,286
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 210
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,111
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -901
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 138
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 138
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -138
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,249
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,249
Date of updating data: 18.12.2015
Date of updating data: 18.12.2015