Vytvořte fakturu

AZ kovo - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název AZ kovo
IČO 35739932
TIN 2020242785
DIČ SK2020242785
Datum vytvoření 26 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AZ kovo
Galvaniho 14
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 125 023 €
Zisk 9 445 €
Kapitál 13 424 €
Vlastní kapitál -11 641 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421243412391
Mobile(y) +421948317588, +421905564765
Fax(y) 0243412391
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 1,608
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 1,608
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,608
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 33,419
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 14,752
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 462
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 17,915
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 35,027
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -2,195
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,641
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -19,920
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 9,445
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 37,222
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 2,667
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 33,839
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 6,822
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 2,034
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,722
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 21,261
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 716
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 125,023
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 125,023
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 113,785
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 30,617
C. Služby (účtová skupina 51) 46,494
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 34,950
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 847
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 877
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 11,238
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 47,912
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 834
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 834
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -833
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 10,405
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 9,445
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015