Vytvořte fakturu

RYOBS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název RYOBS
IČO 35740035
TIN 2021383056
DIČ SK2021383056
Datum vytvoření 02 Únor 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RYOBS
Drotárska cesta 56
81106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 31 500 €
Zisk -38 041 €
Kapitál 1 362 264 €
Vlastní kapitál -154 417 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0254647365
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 6,875
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 6,875
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,577,580
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 1,563,946
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,275
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 1,584,455
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -192,458
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 39,834
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 39,834
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 49,866
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 3,983
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -248,100
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -38,041
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,776,913
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,041
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 1,775,502
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,647,818
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 5,096
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,362
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 121,226
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 370
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 31,500
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 31,500
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 71,752
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,645
C. Služby (účtová skupina 51) 28,123
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 39,418
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 250
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 2,306
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -40,252
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 1,732
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 269,194
X. Úrokové výnosy (662) 98,421
XI. Kurzové zisky (663) 170,773
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 266,023
M. Úrokové náklady (562) 82,390
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 183,479
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 154
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 3,171
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -37,081
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -38,041
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35740035 TIN: 2021383056 DIČ: SK2021383056
 • Sídlo: RYOBS, Drotárska cesta 56, 81106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 02 Únor 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Vadim Popov dlhodobý pobyt na území SR : Lipského 6 Bratislava 841 01 16.12.1999
  Tamara Tskhovrebova dlhodobý pobyt na území SR : Lipského 6 Bratislava 841 01 20.01.2004
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Vadim Popov 36 514 € (91.7%) dlhodobý pobyt na území SR : Lipského 6 Bratislava 841 01
  Zarina Djioeva 3 320 € (8.3%) Lipského 6 Bratislava 841 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   25.05.2004Noví spoločníci:
   Vadim Popov dlhodobý pobyt na území SR : Lipského 6 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Tamara Tskhovrebova dlhodobý pobyt na území SR : Lipského 6 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 20.01.2004
   24.05.2004Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie prechodného uvytovania do desať osôb
   Zrušeny spoločníci:
   Vadim Popov dlhodobý pobyt na území SR : Lipského 6 Bratislava 841 01
   16.12.1999Nové sidlo:
   Drotárska cesta 56 Bratislava 811 06
   Noví spoločníci:
   Zarina Djioeva dlhodobý pobyt na území SR : Lipského 6 Bratislava 841 01
   Vadim Popov dlhodobý pobyt na území SR : Lipského 6 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Vadim Popov dlhodobý pobyt na území SR : Lipského 6 Bratislava 841 01
   15.12.1999Zrušené sidlo:
   Hviezdoslavovo nám. 14 Bratislava 811 02
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Marek Balko Líščie nivy 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Marek Balko Líščie nivy 6 Bratislava
   29.06.1999Nové predmety činnosti:
   sekretárske služby a preklady /vrátane tlmočníckych služieb v jazyku anglickom, nemeckom, francúzkom, ruskom/
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prevádzkovanie parkoviska
   prenájom stavebných strojov a prístrojov
   inžienierska činnosť okrem vybraných činností vo výstavbe
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   výkon činnosti stavebného dozoru
   poskytovanie prechodného uvytovania do desať osôb
   Noví spoločníci:
   Mgr. Marek Balko Líščie nivy 6 Bratislava
   28.06.1999Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Marek Balko Líščie nivy 6 Bratislava
   02.02.1998Nové obchodné meno:
   RYOBS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hviezdoslavovo nám. 14 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   prieskum trhu
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Mgr. Marek Balko Líščie nivy 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Marek Balko Líščie nivy 6 Bratislava