Vytvořte fakturu

Den Braven SK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Den Braven SK
IČO 35740141
TIN 2020211149
DIČ SK2020211149
Datum vytvoření 30 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Den Braven SK
Polianky 17
84431
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 15 239 796 €
Zisk 779 611 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0415622137, 0566684520, 0566684521, 0566684522, 0244971010
Fax(y) 0244971540
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,668,355
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 184,218
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 184,218
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 20,371
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 163,847
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,400,063
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 2,379,823
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,379,823
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 652,275
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 652,275
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 652,275
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,367,965
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 6,039
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,361,926
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 84,074
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 84,074
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,668,355
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,896,727
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 43,650
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 43,650
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 3,066,827
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 3,066,827
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 779,611
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 771,628
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,239
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,014
12. Odložený daňový závazek (481A) 2,225
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 712,846
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 425,758
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 308,485
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 117,273
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 63,570
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 41,083
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 181,188
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,247
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 55,543
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 55,543
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 15,222,340
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 15,239,796
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 15,222,340
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,248
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 14,208
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 14,218,201
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 10,345,319
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 373,925
D. Služby (účtová skupina 51) 1,939,537
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,423,718
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,024,190
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 356,548
4. Sociální náklady (527, 528) 42,980
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 9,155
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 86,764
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 86,764
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 7,993
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 31,790
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,021,595
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,563,559
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 797
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 100
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 100
XII. Kurzové zisky (663) 697
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,213
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 7,604
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,609
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -10,416
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,011,179
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 231,568
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 234,460
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -2,892
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 779,611
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35740141 TIN: 2020211149 DIČ: SK2020211149
 • Sídlo: Den Braven SK, Polianky 17, 84431, Bratislava
 • Datum vytvoření: 30 Leden 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Miroslav Mohyla U Lazebníka 1042/19 Krnov - Pod Cvilínem 1042/19 Česká republika 09.11.2011
  Stanislav Malohlava Na dolním pastvišti 956/2A Krnov - Pod Cvilínem 794 01 Česká republika 09.11.2011
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  WARIDELTA s.r.o. 6 639 € (100%) Úvalno čp. 793 91 Česká republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   11.02.2015Noví spoločníci:
   WARIDELTA s.r.o. IČO: 28 616 707 353 Úvalno čp. 793 91 Česká republika
   10.02.2015Zrušeny spoločníci:
   Den Braven Czech and Slovak a. s. IČO: 26 872 072 353 Úvalno čp. 793 91 Česká republika
   15.11.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Mohyla U Lazebníka 1042/19 Krnov - Pod Cvilínem 1042/19 Česká republika Vznik funkcie: 09.11.2011
   Stanislav Malohlava Na dolním pastvišti 956/2A Krnov - Pod Cvilínem 794 01 Česká republika Vznik funkcie: 09.11.2011
   14.11.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Tomáš Derka Opavská 32 Krnov - Pod Cvilínem 794 01 Česká republika Vznik funkcie: 07.06.2001
   30.04.2010Noví spoločníci:
   Den Braven Czech and Slovak a. s. IČO: 26 872 072 353 Úvalno čp. 793 91 Česká republika
   29.04.2010Zrušeny spoločníci:
   Den Braven Czech and Slovak a. s. IČO: 25 366 483 353 Úvalno čp. 793 91 Česká republika
   09.09.2009Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Tomáš Derka Opavská 32 Krnov - Pod Cvilínem 794 01 Česká republika Vznik funkcie: 07.06.2001
   08.09.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Tomáš Derka Opavská 32 Krnov - Pod Cvilínem 974 01 Česká republika Vznik funkcie: 07.06.2001
   19.08.2009Noví spoločníci:
   Den Braven Czech and Slovak a. s. IČO: 25 366 483 353 Úvalno čp. 793 91 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Tomáš Derka Opavská 32 Krnov - Pod Cvilínem 974 01 Česká republika Vznik funkcie: 07.06.2001
   18.08.2009Zrušeny spoločníci:
   Den Braven Czech and Slovak s.r.o. IČO: 25 366 483 353 Úvalno čp. 793 91 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Tomáš Derka Opavská 32 Krnov - Pod Cvilínem 974 01 Česká republika pobyt na území SR : Jungmannova 1150/2 Bratislava Vznik funkcie: 07.06.2001
   02.07.2008Nové obchodné meno:
   Den Braven SK s. r. o.
   01.07.2008Zrušené obchodné meno:
   DEN BRAVEN SK, s.r.o.
   25.05.2005Noví spoločníci:
   Den Braven Czech and Slovak s.r.o. IČO: 25 366 483 353 Úvalno čp. 793 91 Česká republika
   24.05.2005Zrušeny spoločníci:
   DEN BRAVEN Czech and Slovak s.r.o. IČO: 25 366 483 Hlubčická 8 Krnov Česká republika
   24.11.2003Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Tomáš Derka Opavská 32 Krnov - Pod Cvilínem 974 01 Česká republika pobyt na území SR : Jungmannova 1150/2 Bratislava Vznik funkcie: 07.06.2001
   23.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Tomáš Derka Albrechtická 100A Krnov 794 01 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Jungmannova 1150/2 Bratislava Vznik funkcie: 07.06.2001
   25.06.2002Nové sidlo:
   Polianky 17 Bratislava 844 31
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Tomáš Derka Albrechtická 100A Krnov 794 01 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Jungmannova 1150/2 Bratislava Vznik funkcie: 07.06.2001
   24.06.2002Zrušené sidlo:
   Kopčianska 65 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Tomáš Derka Albrechtická 100A Krnov Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Jungmannova 1150/2 Bratislava
   19.09.2001Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Tomáš Derka Albrechtická 100A Krnov Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Jungmannova 1150/2 Bratislava
   18.09.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Libor Fingerland Farského 18 Bratislava
   20.10.1998Noví spoločníci:
   DEN BRAVEN Czech and Slovak s.r.o. IČO: 25 366 483 Hlubčická 8 Krnov Česká republika
   19.10.1998Zrušeny spoločníci:
   DEN BRAVEN Czech and Slovak s.r.o. IČO: 25 366 483 Hlubčická 8 Krnov Česká republika
   30.01.1998Nové obchodné meno:
   DEN BRAVEN SK, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kopčianska 65 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poradenstvo v obchodovaní okrem organizačno-ekonomického a účtovného poradenstva
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   DEN BRAVEN Czech and Slovak s.r.o. IČO: 25 366 483 Hlubčická 8 Krnov Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Libor Fingerland Farského 18 Bratislava