Vytvořte fakturu

Lazar Consulting - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Lazar Consulting
IČO 35740175
TIN 2020270593
DIČ SK2020270593
Datum vytvoření 26 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Lazar Consulting
Klariská 10
81103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 017 868 €
Zisk 174 313 €
Kapitál 600 334 €
Vlastní kapitál 17 696 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0254641601
Mobile(y) 0915992124
Fax(y) 0254431667
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 867,681
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 10,109
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 10,109
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 10,109
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 813,703
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 12,094
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 12,094
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 460,728
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 431,404
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 431,404
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 29,304
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 20
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 340,881
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 21,353
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 319,528
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 43,869
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 19,920
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 23,949
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 867,681
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 184,386
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 7,967
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 7,967
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -4,534
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 23,707
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -28,241
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 174,313
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 683,295
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,802
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,802
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 679,386
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 176,838
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 176,838
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 431,983
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 5,306
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,444
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 61,805
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 10
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,107
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,107
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,017,868
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 38,647
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 965,943
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 300
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12,978
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 790,814
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 32,902
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 20,124
D. Služby (účtová skupina 51) 616,013
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 108,137
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 77,596
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 26,497
4. Sociální náklady (527, 528) 4,044
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,132
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 12,491
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 12,491
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 15
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 227,054
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 335,551
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 24
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 24
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 24
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,856
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 42
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,814
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,832
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 223,222
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 48,909
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 48,909
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 174,313
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35740175 TIN: 2020270593 DIČ: SK2020270593
 • Sídlo: Lazar Consulting, Klariská 10, 81103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 26 Leden 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  RNDr. Maroš Lazár Klariská 326/10 Bratislava - Staré Mesto 811 03 24.02.1999
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  RNDr. Maroš Lazár 6 639 € (100%) Klariská 326/10 Bratislava - Staré Mesto 811 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   24.02.1999Nové obchodné meno:
   Lazar Consulting, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Klariská 10 Bratislava 811 03
   Noví spoločníci:
   RNDr. Maroš Lazár Klariská 326/10 Bratislava - Staré Mesto 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Maroš Lazár Klariská 326/10 Bratislava - Staré Mesto 811 03
   23.02.1999Zrušené obchodné meno:
   WizCom, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Nábr. arm. gen. L. Svobodu 28 Bratislava 811 02
   Zrušeny spoločníci:
   Bernard Benko Astrová 763/46 Bratislava 821 01
   Raluca Benko Astrová 763/46 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Bernard Benko Astrová 763/46 Bratislava 821 01
   Raluca Benko Astrová 763/46 Bratislava 821 01
   17.12.1998Noví spoločníci:
   Bernard Benko Astrová 763/46 Bratislava 821 01
   Raluca Benko Astrová 763/46 Bratislava 821 01
   16.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Bernard Benko Astrová 763/46 Bratislava 821 01
   Raluca Benko Astrová 763/46 Bratislava 821 01
   26.01.1998Nové obchodné meno:
   WizCom, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Nábr. arm. gen. L. Svobodu 28 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   inštalácia a servis hardware (mimo elektro- častí)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   vydavateľská činnosť
   školiaca činnosť v predmete podnikania
   Noví spoločníci:
   Bernard Benko Astrová 763/46 Bratislava 821 01
   Raluca Benko Astrová 763/46 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Bernard Benko Astrová 763/46 Bratislava 821 01
   Raluca Benko Astrová 763/46 Bratislava 821 01