Vytvořte fakturu

MIL-SLOV - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MIL-SLOV
IČO 35740183
TIN 2020211182
Datum vytvoření 03 Únor 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MIL-SLOV
Šafárikovo nám. 4
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 10 437 €
Zisk -891 €
Kapitál 7 829 €
Vlastní kapitál 7 445 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 4,520
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 273
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,247
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 4,520
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 3,958
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 3,521
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 3,521
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 664
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -891
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 562
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 562
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 562
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 10,437
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 10,437
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 11,241
C. Služby (účtová skupina 51) 5,530
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 5,711
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -804
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 4,907
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 87
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 87
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -87
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -891
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -891
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4251669.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35740183 TIN: 2020211182
 • Sídlo: MIL-SLOV, Šafárikovo nám. 4, 81102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 03 Únor 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  JUDr. Miloš Slovák Romanová 40 Bratislava 851 02 03.02.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  JUDr. Miloš Slovák 6 639 € (100%) Romanová 40 Bratislava 851 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   18.10.2007Nové predmety činnosti:
   činnosť ekonomických a organizačných poradcov
   faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
   prevádzkovanie cestovnej agentúry
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu
   kancelárske a sekretárske práce
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností ( realitná činnosť )
   skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov
   maliarske, natieračské a sklenárske práce
   prípravné práce pri stavbe - sekacie, búracie, kopacie
   sadové úpravy a údržba verejnej zelene
   organizovanie seminárov, kurzov, školení, výstav a veľtrhov v rozsahu voľnej živnosti
   čistiace a upratovacie práce
   prenájom motorových vozidiel
   reklamná a propagačná činnosť
   vedenie účtovníctva
   prekladateľské a tlmočnícke služby
   17.10.2007Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie strážnej služby
   prevádzkovanie detektívnej služby
   04.10.1999Noví spoločníci:
   JUDr. Miloš Slovák Romanová 40 Bratislava 851 02
   03.10.1999Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Miloš Slovák Romanova 40 Bratislava 851 02
   Mária Slováková Sibírska 63 Bratislava 831 92
   24.06.1998Nové sidlo:
   Šafárikovo nám. 4 Bratislava 811 02
   Noví spoločníci:
   JUDr. Miloš Slovák Romanova 40 Bratislava 851 02
   Mária Slováková Sibírska 63 Bratislava 831 92
   23.06.1998Zrušené sidlo:
   Romanova 40 Bratislava 851 02
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Miloš Slovák Romanova 40 Bratislava 851 02
   Mária Slováková Sibírska 63 Bratislava 831 92
   06.04.1998Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie strážnej služby
   prevádzkovanie detektívnej služby
   05.04.1998Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   faktoring a forfaiting
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   sprostredkovanie v oblasti dopravy
   poskytovanie prechodného krátkodobého ubytovania a s ním spojených doplnkových služieb
   výmena posteľnej bielizne
   upratovacie práce
   predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích s kapacitou do 10 lôžok
   03.02.1998Nové obchodné meno:
   MIL-SLOV spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Romanova 40 Bratislava 851 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   faktoring a forfaiting
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   sprostredkovanie v oblasti dopravy
   poskytovanie prechodného krátkodobého ubytovania a s ním spojených doplnkových služieb
   výmena posteľnej bielizne
   upratovacie práce
   predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích s kapacitou do 10 lôžok
   Noví spoločníci:
   JUDr. Miloš Slovák Romanova 40 Bratislava 851 02
   Mária Slováková Sibírska 63 Bratislava 831 92
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Miloš Slovák Romanová 40 Bratislava 851 02