Vytvořte fakturu

TOPIX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 01.12.2015
Basic information
Obchodní název TOPIX
IČO 35740272
TIN 2020251805
DIČ SK2020251805
Datum vytvoření 30 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TOPIX
Orechový rad 5
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 182 131 €
Zisk 18 813 €
Kontaktní informace
Email plasty@topix.sk
webové stránky http://www.topix.sk
Telefon(y) +421243423460, +421245640404
Mobile(y) +421905606465
Fax(y) 0245640406, 0243423460
Date of updating data: 01.12.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 47,691
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 7,356
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 221
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 27,034
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 47,691
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 2,927
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 673
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -23,198
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 18,813
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 44,764
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 20,773
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 468
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 957
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,359
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 16,989
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 23,991
Date of updating data: 01.12.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 182,131
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 122,729
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 59,247
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 155
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 161,701
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 119,148
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,912
C. Služby (účtová skupina 51) 23,973
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 12,581
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 575
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) -488
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 20,430
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 32,943
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 241
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 241
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -240
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 20,190
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,377
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 18,813
Date of updating data: 01.12.2015
Date of updating data: 01.12.2015