Vytvořte fakturu

Boomerang Media - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Boomerang Media
IČO 35740388
TIN 2020270054
DIČ SK2020270054
Datum vytvoření 02 Únor 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Boomerang Media
Račianska 96
83102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 311 633 €
Zisk -24 440 €
Kapitál 122 130 €
Vlastní kapitál -12 111 €
Kontaktní informace
Email office@boomerang.sk
Telefon(y) 0243422115
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 89,321
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 4,103
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 4,103
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 4,103
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 84,222
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 20,028
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 19,206
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 19,206
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 556
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 266
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 64,194
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 9,306
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 54,888
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 996
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 996
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 89,321
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -36,551
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 996
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 996
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -19,746
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 14,786
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -34,532
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -24,440
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 125,872
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 4,609
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,609
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 120,113
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 59,365
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 59,365
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,493
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,442
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,262
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 55,551
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,150
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,150
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 307,617
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 311,633
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 307,617
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,500
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,516
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 332,119
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 41,109
D. Služby (účtová skupina 51) 161,090
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 68,030
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 49,442
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 16,380
4. Sociální náklady (527, 528) 2,208
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,123
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 3,284
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 3,284
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 53,451
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,032
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -20,486
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 105,418
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,995
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 286
2. Ostatní náklady (562A) 286
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,708
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,994
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -23,480
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -24,440
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35740388 TIN: 2020270054 DIČ: SK2020270054
 • Sídlo: Boomerang Media, Račianska 96, 83102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 02 Únor 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Peter Fialka Kalinkovo 467 Hamuliakovo 900 43 30.08.2000
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Boom Media, s.r.o. 4 980 € (75%) Bratislava 821 05
  Boomerang Holding B. V. 1 660 € (25%) Amsterdam 1074 BC Holandsko
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   12.02.2015Nové sidlo:
   Račianska 96 Bratislava 831 02
   11.02.2015Zrušené sidlo:
   Konopná 46 Bratislava 821 05
   20.04.2010Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   19.04.2010Zrušeny spoločníci:
   MaxxCom, a.s. V Celnici 10/1028 Praha 1-Nové Město 117 21 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ivana Polášová Osuského 40 Bratislava Vznik funkcie: 04.04.2000
   19.01.2010Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Fialka Kalinkovo 467 Hamuliakovo 900 43 Vznik funkcie: 30.08.2000
   18.01.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Fialka Farského 10 Bratislava Vznik funkcie: 30.08.2000
   10.06.2005Noví spoločníci:
   MaxxCom, a.s. V Celnici 10/1028 Praha 1-Nové Město 117 21 Česká republika
   09.06.2005Zrušeny spoločníci:
   NewCom s.r.o. IČO: 25 271 458 Hradecká 248 Smiřice 503 03 Česká republika
   01.10.2004Nový štatutárny orgán:
   Peter Fialka Farského 10 Bratislava Vznik funkcie: 30.08.2000
   Ivana Polášová Osuského 40 Bratislava Vznik funkcie: 04.04.2000
   30.09.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Fialka Farského 10 Bratislava
   Ivana Polášová Osuského 40 Bratislava
   15.03.2002Nové obchodné meno:
   Boomerang Media, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Konopná 46 Bratislava 821 05
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živonosti
   Noví spoločníci:
   Boom Media, s.r.o. IČO: 35 813 920 Konopná 46 Bratislava 821 05
   Boomerang Holding B. V. Stadhouderskade 157 Amsterdam 1074 BC Holandsko
   14.03.2002Zrušené obchodné meno:
   Boomerang, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Lazaretská 4 Bratislava 811 08
   Zrušeny spoločníci:
   BOOMERANG HOLDING B.V. Willem Fenengastraat 16 Amsterdam 1096 Holandsko
   Peter Fialka Urbánková 7 Prešov
   27.09.2000Noví spoločníci:
   BOOMERANG HOLDING B.V. Willem Fenengastraat 16 Amsterdam 1096 Holandsko
   NewCom s.r.o. IČO: 25 271 458 Hradecká 248 Smiřice 503 03 Česká republika
   Peter Fialka Urbánková 7 Prešov
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Fialka Farského 10 Bratislava
   26.09.2000Zrušeny spoločníci:
   BOOMERANG HOLDING B.V. Willem Fenengastraat 16 Amsterdam 1096 Holandsko
   NewCom s.r.o. IČO: 25 271 458 Hradecká 248 Smiřice 503 03 Česká republika
   18.04.2000Nové sidlo:
   Lazaretská 4 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ivana Polášová Osuského 40 Bratislava
   17.04.2000Zrušené sidlo:
   V záhradách 11 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Fialka Urbánkova 7 Prešov
   Vladimír Kouba Generála Govorova 553 Hradec Králové Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : V záhradách 11 Bratislava 811 02
   28.04.1999Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   BOOMERANG HOLDING B.V. Willem Fenengastraat 16 Amsterdam 1096 Holandsko
   NewCom s.r.o. IČO: 25 271 458 Hradecká 248 Smiřice 503 03 Česká republika
   27.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Boomerang, s.r.o., IČO: 63 477 581 Na Výtoni 12 Praha 2 Česká republika
   19.04.1999Noví spoločníci:
   Boomerang, s.r.o., IČO: 63 477 581 Na Výtoni 12 Praha 2 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Fialka Urbánkova 7 Prešov
   18.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Boomerang, s.r.o., IČO: 63 477 581 Pavla Švandy ze Semic 9 Praha 5 Česká republika
   02.02.1998Nové obchodné meno:
   Boomerang, s.r.o.
   Nové sidlo:
   V záhradách 11 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Noví spoločníci:
   Boomerang, s.r.o., IČO: 63 477 581 Pavla Švandy ze Semic 9 Praha 5 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Vladimír Kouba Generála Govorova 553 Hradec Králové Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : V záhradách 11 Bratislava 811 02