Vytvořte fakturu

Solvent Malacky - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Solvent Malacky
IČO 35740400
TIN 2021385718
Datum vytvoření 28 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Solvent Malacky
Gen. M.R.Štefánika 1253/73
90101
Malacky
Financial information
Prodej a příjem 6 137 €
Zisk 599 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 10,976
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 8,940
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 8,940
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 8,940
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,023
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 849
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 849
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 849
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,174
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,097
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 77
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 13
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 13
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 10,976
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,545
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,307
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,872
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,565
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 599
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,431
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,406
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,926
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,926
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 25
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 25
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 6,137
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 4,451
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,686
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,841
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 411
D. Služby (účtová skupina 51) 4,613
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 155
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 616
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 616
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 46
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 296
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -572
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 849
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 849
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 849
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 66
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 66
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 783
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,079
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 599
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4262232.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35740400 TIN: 2021385718
 • Sídlo: Solvent Malacky, Gen. M.R.Štefánika 1253/73, 90101, Malacky
 • Datum vytvoření: 28 Leden 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Jakub Špoták Gen. Štefánika 1253/73 Malacky 901 01 02.11.2007
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Jakub Špoták 6 639 € (100%) Gen. Štefánika 1253/73 Malacky 901 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   06.11.2007Noví spoločníci:
   Jakub Špoták Gen. Štefánika 1253/73 Malacky 901 01
   Nový štatutárny orgán:
   Jakub Špoták Gen. Štefánika 1253/73 Malacky 901 01 Vznik funkcie: 02.11.2007
   05.11.2007Zrušeny spoločníci:
   Barbora Špotáková Gen. M.R. Štefánika 1253/73 Malacky 901 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Barbora Špotáková Gen. M.R. Štefánika 1253/73 Malacky 901 01 Vznik funkcie: 31.10.2005
   16.11.2005Noví spoločníci:
   Barbora Špotáková Gen. M.R. Štefánika 1253/73 Malacky 901 01
   Nový štatutárny orgán:
   Barbora Špotáková Gen. M.R. Štefánika 1253/73 Malacky 901 01 Vznik funkcie: 31.10.2005
   15.11.2005Zrušeny spoločníci:
   Peter Špoták M.R. Štefánika 1253 Malacky
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Špoták M.R. Štefánika 1253 Malacky Vznik funkcie: 28.09.2002
   Júlia Špotáková M.R. Štefánika 1253 Malacky Vznik funkcie: 28.09.2002
   16.04.2005Nové sidlo:
   Gen. M.R.Štefánika 1253/73 Malacky 901 01
   15.04.2005Zrušené sidlo:
   Stupavská 2770/72 Malacky 901 01
   12.10.2004Nové predmety činnosti:
   demolácie, zemné práce a prípravné práce pre stavbu
   Noví spoločníci:
   Peter Špoták M.R. Štefánika 1253 Malacky
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Špoták M.R. Štefánika 1253 Malacky Vznik funkcie: 28.09.2002
   Júlia Špotáková M.R. Štefánika 1253 Malacky Vznik funkcie: 28.09.2002
   11.10.2004Zrušeny spoločníci:
   Anna Hajdúchová 391 Rohožník
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Anna Hajdúchová 391 Rohožník Skončenie funkcie: 27.09.2002
   14.11.2001Noví spoločníci:
   Anna Hajdúchová 391 Rohožník
   13.11.2001Zrušeny spoločníci:
   Anna Hajdúchová 391 Rohožník
   28.01.1998Nové obchodné meno:
   Solvent Malacky s.r.o.
   Nové sidlo:
   Stupavská 2770/72 Malacky 901 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/
   Noví spoločníci:
   Anna Hajdúchová 391 Rohožník
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Anna Hajdúchová 391 Rohožník Skončenie funkcie: 27.09.2002