Vytvořte fakturu

EXPLORA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název EXPLORA
IČO 35740477
TIN 2021373816
DIČ SK2021373816
Datum vytvoření 03 Únor 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EXPLORA
Suchohrad 242
90064
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 32 012 €
Zisk 6 986 €
Kapitál 6 023 €
Vlastní kapitál -3 723 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 26,252
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 26,252
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 26,252
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 10,763
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 10,000
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 763
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 37,015
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 3,262
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 592
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -10,955
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 6,986
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 33,753
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 20,091
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 13,492
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 222
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,293
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,777
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 10,200
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 170
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 32,012
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 32,012
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 22,697
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,297
C. Služby (účtová skupina 51) 1,929
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 15,575
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 147
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 3,738
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 9,315
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 28,786
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 638
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 638
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -638
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 8,677
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,691
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 6,986
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35740477 TIN: 2021373816 DIČ: SK2021373816
 • Sídlo: EXPLORA, Suchohrad 242, 90064, Bratislava
 • Datum vytvoření: 03 Únor 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Rudolf Sumereder Suchohrad 242 Suchohrad 900 64 01.03.2013
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Rudolf Sumereder 6 639 € (100%) Suchohrad 242 Suchohrad 900 64
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   17.09.2013Nový štatutárny orgán:
   Rudolf Sumereder pobyt na území SR : Suchohrad 242 Suchohrad 900 64 Vznik funkcie: 01.03.2013
   16.09.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Rudolf Sumereder Via Industria 3 Mendrisio 6850 Švajčiarska konfederácia Vznik funkcie: 01.03.2013
   27.02.2013Nové sidlo:
   Suchohrad 242 Suchohrad 900 64
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   počítačové služby
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
   správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   administratívne služby
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   reklamné a marketingové služby
   Noví spoločníci:
   Rudolf Sumereder Suchohrad 242 Suchohrad 900 64
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Rudolf Sumereder Via Industria 3 Mendrisio 6850 Švajčiarska konfederácia Vznik funkcie: 01.03.2013
   26.02.2013Zrušené sidlo:
   Lesnícka 16 Bratislava 851 10
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Ivana Žoldošová Budatínska 53 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Ivana Žoldošová Budatínska 53 Bratislava
   17.10.2012Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   prekladateľstvo a tlmočníctvo v jazyku nemeckom a anglickom - okrem služieb vymedzených zákonom č. 36/67 Zb.
   08.06.2000Noví spoločníci:
   Mgr. Ivana Žoldošová Budatínska 53 Bratislava
   07.06.2000Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Ivana Žoldošová Budatínska 53 Bratislava
   03.02.1998Nové obchodné meno:
   EXPLORA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Lesnícka 16 Bratislava 851 10
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   prekladateľstvo a tlmočníctvo v jazyku nemeckom a anglickom - okrem služieb vymedzených zákonom č. 36/67 Zb.
   Noví spoločníci:
   Mgr. Ivana Žoldošová Budatínska 53 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Ivana Žoldošová Budatínska 53 Bratislava