Vytvořte fakturu

MTM Tech Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MTM Tech Slovakia
IČO 35740493
TIN 2020219707
DIČ SK2020219707
Datum vytvoření 28 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MTM Tech Slovakia
Homolova 3
84102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 325 008 €
Zisk -14 389 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421264362308
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 37,615
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 7,615
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 6,487
2. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 30,000
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 124,806
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 2,513
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 46,025
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,498
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 73,836
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 162,421
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 118,175
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 166
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,660
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 124,098
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -14,389
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 44,246
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 14,246
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 10,069
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,312
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,351
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 514
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 30,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 325,008
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 319,739
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 4,526
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 743
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 338,192
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 289,923
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,194
C. Služby (účtová skupina 51) 6,970
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 22,213
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,260
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 7,313
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 4,131
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,188
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -13,184
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 22,178
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 8
X. Úrokové výnosy (662) 8
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 252
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 47
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 205
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -244
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -13,428
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 961
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -14,389
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35740493 TIN: 2020219707 DIČ: SK2020219707
 • Sídlo: MTM Tech Slovakia, Homolova 3, 84102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 28 Leden 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Tomáš Benda Homolova 3 Bratislava 28.01.1998
  Ing. Martin Benda Športová ul. 386/4 Ráztočno 972 31 02.01.2007
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Tomáš Benda 3 984 € (60%) Homolova 3 Bratislava
  Ing. Marta Bendová 2 656 € (40%) Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   27.09.2007Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava vykonávaná nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 tony
   približovanie dreva
   pilčícke práce
   reklamná a propagačná činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Martin Benda Športová ul. 386/4 Ráztočno 972 31 Vznik funkcie: 02.01.2007
   26.09.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   01.08.2007Nové predmety činnosti:
   vnútroštátna cestná nákladná doprava
   23.01.2001Noví spoločníci:
   Ing. Tomáš Benda Homolova 3 Bratislava
   Ing. Marta Bendová Homolova 3 Bratislava
   22.01.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tomáš Benda Homolova 3 Bratislava
   Ing. Marta Bendová Homolova 3 Bratislava
   20.03.2000Noví spoločníci:
   Ing. Tomáš Benda Homolova 3 Bratislava
   Ing. Marta Bendová Homolova 3 Bratislava
   19.03.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tomáš Benda Homolova 3 Bratislava
   Ing. Marta Bendová Homolova 3 Bratislava
   28.01.1998Nové obchodné meno:
   MTM Tech Slovakia, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Homolova 3 Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a zákaziek
   Noví spoločníci:
   Ing. Tomáš Benda Homolova 3 Bratislava
   Ing. Marta Bendová Homolova 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Tomáš Benda Homolova 3 Bratislava