Vytvořte fakturu

DIGILIUS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 24.01.2017
Basic information
Obchodní název DIGILIUS
Stav Zničeno
IČO 35740507
TIN 2020251915
DIČ SK2020251915
Datum vytvoření 03 Únor 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DIGILIUS
Námestie S. H. Vajanského 2
03601
Martin
Financial information
Prodej a příjem 1 363 803 €
Zisk 9 734 €
Kapitál 28 €
Vlastní kapitál -14 829 €
Date of updating data: 24.01.2017
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 32,987
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 18,528
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 14,459
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 32,987
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 14,959
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 2,757
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 5,000
2. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) -2,243
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 3,734
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -1,266
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 9,734
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 18,028
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 18,028
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 13,679
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,049
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,300
Date of updating data: 24.01.2017
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 1,363,803
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,363,803
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 1,351,015
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 1,302,420
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 15,531
C. Služby (účtová skupina 51) 33,064
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 12,788
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 12,788
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 174
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 174
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -174
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 12,614
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 2,880
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 9,734
Date of updating data: 24.01.2017
 • IČO :35740507 TIN: 2020251915 DIČ: SK2020251915
 • Sídlo: DIGILIUS, Námestie S. H. Vajanského 2, 03601, Martin
 • Datum vytvoření: 03 Únor 1998
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   20.01.2017Zrušené obchodné meno:
   DIGILIUS s. r. o.
   Zrušené sidlo:
   Námestie S. H. Vajanského 2 Martin 036 01
   04.08.2015Nové sidlo:
   Námestie S. H. Vajanského 2 Martin 036 01
   13.05.2014Nové obchodné meno:
   DIGILIUS s. r. o.
   03.02.1998Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným