Vytvořte fakturu

Economic center - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Economic center
IČO 35740604
TIN 2021369427
DIČ SK2021369427
Datum vytvoření 30 Leden 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Economic center
Špitálska 53
81108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 19 074 €
Zisk -3 124 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421903030510, +421903263334
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 369,237
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 369,237
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 369,237
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 4,786
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 1,472
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,314
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 374,023
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 6,899
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 7,635
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 7,635
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,764
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 624
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,124
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 367,124
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 260
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 366,864
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 358
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 923
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 365,583
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 19,074
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 17,491
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,583
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 22,004
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,675
C. Služby (účtová skupina 51) 3,426
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 12,832
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 71
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2,930
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 8,390
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 194
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 194
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -194
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -3,124
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -3,124
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015