Vytvořte fakturu

TASS HOLDING - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Obchodní název TASS HOLDING
IČO 35740671
TIN 2021375521
Datum vytvoření 30 Leden 1998
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo TASS HOLDING
Trnavská cesta 27/B
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 78 €
Zisk -181 556 €
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 11,830,913
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 11,822,745
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 240
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 240
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 11,822,505
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 11,822,505
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,168
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 166
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 166
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 166
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 3,319
3. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (252) 3,319
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 4,683
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,607
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,076
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 11,830,913
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 11,346,289
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 10,292,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 10,292,000
A.II. Emisní ážio (412) 1,029,675
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 20,930
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 67,368
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 67,368
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 486,924
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 320,812
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) 166,112
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -369,052
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 578,454
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -947,506
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -181,556
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 484,624
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,377
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,377
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 482,048
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 468,928
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 467,615
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,313
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 7,467
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,664
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,989
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,199
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,199
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 78
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 78
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 163,847
D. Služby (účtová skupina 51) 10,179
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 148,908
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 29,481
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 85,380
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 33,887
4. Sociální náklady (527, 528) 160
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 56
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 121
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 121
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,583
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -163,769
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -10,179
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XII. Kurzové zisky (663) 5
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 17,792
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 17,517
2. Ostatní náklady (562A) 17,517
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 18
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 257
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -17,787
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -181,556
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -181,556
Date of updating data: 06.08.2015
Files
4456013.tif
Date of updating data: 06.08.2015
 • IČO :35740671 TIN: 2021375521
 • Sídlo: TASS HOLDING, Trnavská cesta 27/B, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 30 Leden 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Tomáš Ševčík Záhardnícka 5846/64 Bratislava 821 08 23.06.2015
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   25.01.2012Nové sidlo:
   Trnavská cesta 27/B Bratislava 831 04
   24.01.2012Zrušené sidlo:
   Zahradnícka 64 Bratislava 821 08
   02.04.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Ševčík - predseda predstavenstva Záhradnícka 5846/64 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 17.08.2010
   01.04.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Ševčík - predseda predstavenstva Záhradnícka 5846/64 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 16.08.2005
   26.01.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Ševčík - predseda predstavenstva Záhradnícka 5846/64 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 16.08.2005
   25.01.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Ševčík - predseda predstavenstva Bryksova 756/66 Praha 9 198 00 Česká republika Vznik funkcie: 16.08.2005
   27.09.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Ševčík - predseda predstavenstva Bryksova 756/66 Praha 9 198 00 Česká republika Vznik funkcie: 16.08.2005
   26.09.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Ševčík Bryksova 756/66 Praha 9 198 00 Česká republika Vznik funkcie: 16.08.2005
   16.08.2005Nové obchodné meno:
   TASS HOLDING a.s.
   Nové sidlo:
   Zahradnícka 64 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prevádzkovanie cestovnej agentúry
   rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu obrazu a zvuku so súhlasom autora
   organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
   poradenstvo v oblasti podnikania, obchodu a výroby, v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Tomáš Ševčík Bryksova 756/66 Praha 9 198 00 Česká republika Vznik funkcie: 16.08.2005