Vytvořte fakturu

Stefani SK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Stefani SK
IČO 35740752
TIN 2020270307
DIČ SK2020270307
Datum vytvoření 04 Únor 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Stefani SK
Zámocká 22
81101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 298 856 €
Zisk 5 828 €
Kapitál 110 198 €
Vlastní kapitál 25 926 €
Kontaktní informace
Email stefani@itnets.sk
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 97,711
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 97,662
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 33,460
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 33,460
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 36,783
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 21,195
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 21,195
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 15,588
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 27,419
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 23,116
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 4,303
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 49
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 49
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 97,711
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 31,753
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 18,622
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 18,622
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,828
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 65,958
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 100
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 100
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 65,858
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 4,074
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,074
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 59,812
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 232
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 79
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,661
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 298,856
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 298,856
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 298,856
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 291,063
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 229,546
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 18,003
D. Služby (účtová skupina 51) 39,941
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 3,418
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 2,518
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 882
4. Sociální náklady (527, 528) 18
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 46
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 109
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,793
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 11,366
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 304
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 304
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -304
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 7,489
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,661
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,661
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,828
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015