Vytvořte fakturu

ANJA AGROTECHNIK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 10.02.2016
Basic information
Obchodní název ANJA AGROTECHNIK
IČO 35740761
TIN 2020229695
DIČ SK2020229695
Datum vytvoření 09 Únor 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ANJA AGROTECHNIK
Hlavná Paderovce 103/101
91930
Jaslovské Bohunice
Financial information
Prodej a příjem 1 546 328 €
Zisk -10 125 €
Date of updating data: 10.02.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,400,445
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 137,941
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 137,941
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 137,941
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,262,103
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 881,740
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 273
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 881,467
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 346,907
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 303,778
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 303,778
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 43,129
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 33,456
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 391
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 33,065
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 401
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 401
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,400,445
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 145,838
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 100,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 100,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,319
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 3,319
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 52,644
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 52,644
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -10,125
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,251,308
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 37,309
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 11
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 37,298
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,208,480
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 181,163
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 181,163
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 973,679
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 9,827
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 6,293
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,391
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 23,127
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 5,519
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,519
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 3,299
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 3,299
Date of updating data: 10.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,548,000
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,546,328
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,490,072
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 56,240
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 16
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,547,083
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,247,738
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 40,952
D. Služby (účtová skupina 51) 97,603
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 122,585
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 87,637
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 30,846
4. Sociální náklady (527, 528) 4,102
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,063
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 18,859
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 18,859
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 16,006
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,277
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -755
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 160,019
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,673
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1,672
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1,672
XII. Kurzové zisky (663) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,162
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 7,795
2. Ostatní náklady (562A) 7,795
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 64
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 303
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,489
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -7,244
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,881
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -10,125
Date of updating data: 10.02.2016
Date of updating data: 10.02.2016
 • IČO :35740761 TIN: 2020229695 DIČ: SK2020229695
 • Sídlo: ANJA AGROTECHNIK, Hlavná Paderovce 103/101, 91930, Jaslovské Bohunice
 • Datum vytvoření: 09 Únor 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Andrej Jankuliak Bratislava 811 05 09.02.1998
  Ing. Oto Štefanička Považská 28 Bratislava 831 03 09.02.1998
  Aleš Novák Sudoměřice 68 Sudoměřice 696 66 Česká republika 13.08.2014
  Michal Noga Sudoměřice 696 66 Česká republika 13.08.2014
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Andrej Jankuliak 80 000 € (80%) Bratislava 811 05
  Ing. Oto Štefanička 10 000 € (10%) Považská 28 Bratislava 831 03
  Michal Noga 10 000 € (10%) Sudoměřice 696 66 Česká republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   09.02.2016Nové sidlo:
   Hlavná Paderovce 103/101 Jaslovské Bohunice 919 30
   22.08.2014Nové obchodné meno:
   ANJA AGROTECHNIK, s. r. o.
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
   prenájom hnuteľných vecí
   opravy pracovných strojov
   Noví spoločníci:
   Michal Noga Sudoměřice 137 Sudoměřice 696 66 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Jankuliak Záhrebská 7 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 09.02.1998
   Ing. Oto Štefanička Považská 28 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 09.02.1998
   Aleš Novák Sudoměřice 68 Sudoměřice 696 66 Česká republika Vznik funkcie: 13.08.2014
   Michal Noga Sudoměřice 137 Sudoměřice 696 66 Česká republika Vznik funkcie: 13.08.2014
   09.02.1998Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v nákupe a predaji tovarov, v obchode a vo výkone služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Andrej Jankuliak Záhrebská 7 Bratislava 811 05
   Ing. Oto Štefanička Považská 28 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia