Vytvořte fakturu

PTR - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PTR
IČO 35740787
TIN 2021392846
DIČ SK2021392846
Datum vytvoření 04 Únor 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PTR
Hlavná 55
90066
Vysoká pri Morave
Financial information
Prodej a příjem 13 387 €
Zisk 4 259 €
Kapitál 44 844 €
Vlastní kapitál 36 244 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 42,998
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 42,998
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,183
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 4,068
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,068
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 115
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 38,815
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 23,679
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 15,136
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 42,998
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 40,503
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 28,940
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 28,940
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,259
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,198
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 106
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 106
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,092
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 410
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 410
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 308
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 173
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,201
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 297
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 297
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 13,388
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 13,387
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 13,387
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,881
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 471
D. Služby (účtová skupina 51) 1,664
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 5,746
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,235
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,490
4. Sociální náklady (527, 528) 21
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,506
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 11,252
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 48
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 46
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -46
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,460
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,201
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,201
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,259
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015