Vytvořte fakturu

CK Lokomotíva Bratislava-Rača - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CK Lokomotíva Bratislava-Rača
IČO 35740795
TIN 2020229596
DIČ SK2020229596
Datum vytvoření 09 Únor 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CK Lokomotíva Bratislava-Rača
Kukučínova 52
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 31 497 €
Zisk 2 583 €
Kapitál 28 328 €
Vlastní kapitál -102 439 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0255567364, 0905240099
Mobile(y) 0905240099
Fax(y) 0255567364
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 28,472
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 28,472
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 28,472
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 8,139
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 1,246
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 84
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,044
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 36,611
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -99,856
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 16,597
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 16,597
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -119,036
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,583
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 136,467
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 136,467
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 98
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 464
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,196
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 134,709
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 31,497
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 6,421
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 21,899
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,500
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 677
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 26,682
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 5,394
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,889
C. Služby (účtová skupina 51) 3,359
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 5,711
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 907
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 6,422
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,815
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 14,678
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,272
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,272
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,272
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,543
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,583
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35740795 TIN: 2020229596 DIČ: SK2020229596
 • Sídlo: CK Lokomotíva Bratislava-Rača, Kukučínova 52, 83103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 09 Únor 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Jozef Gregor Lesná 1819/16 Bernolákovo 900 27 09.02.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Jozef Gregor 16 597 € (100%) Lesná 1819/16 Bernolákovo 900 27
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   17.06.2010Nové sidlo:
   Kukučínova 52 Bratislava 831 03
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Gregor Lesná 1819/16 Bernolákovo 900 27
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Gregor Lesná 1819/16 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 09.02.1998
   16.06.2010Zrušené sidlo:
   Kalinčiaková 17b Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   Dáša Gregorová Mesačná 3242/4 Bratislava
   Ing. Jozef Gregor Mesačná 4 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Gregor Mesačná 4 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 09.02.1998
   15.07.2004Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Gregor Mesačná 4 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Gregor Mesačná 4 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 09.02.1998
   14.07.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Gregor, Mesačná 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Gregor, Mesačná 4 Bratislava
   Dáša Gregorová Mesačná 3242/4 Bratislava
   20.09.2000Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Gregor, Mesačná 4 Bratislava
   Dáša Gregorová Mesačná 3242/4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Dáša Gregorová Mesačná 3242/4 Bratislava
   19.09.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Gregor, Mesačná 4 Bratislava
   Ing. Roman Vician. Čs. Parašutistov 23 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Vician. Čs. Parašutistov 23 Bratislava
   12.04.1999Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Gregor, Mesačná 4 Bratislava
   Ing. Roman Vician. Čs. Parašutistov 23 Bratislava
   11.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Gregor, Mesačná 4 Bratislava
   Ing. Roman Vician. Čs. Parašutistov 23 Bratislava
   09.02.1998Nové obchodné meno:
   CK Lokomotíva Bratislava-Rača, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kalinčiaková 17b Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   prenájom priemyselného tovaru
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   upratovacie práce- čistenie budov
   výroba bicyklov
   preklady vrátane tlmočníckych služieb z/do jazyka nemeckého
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Gregor, Mesačná 4 Bratislava
   Ing. Roman Vician. Čs. Parašutistov 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Gregor, Mesačná 4 Bratislava
   Ing. Roman Vician. Čs. Parašutistov 23 Bratislava