Vytvořte fakturu

TATRA ART - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TATRA ART
IČO 35740965
TIN 2021364356
Datum vytvoření 12 Únor 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TATRA ART
Dunajská 25
81108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 910 €
Zisk -2 158 €
Kapitál 169 747 €
Vlastní kapitál 168 421 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 179,247
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 78,836
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 78,836
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 78,836
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 100,411
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 87,389
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 424
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 424
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 86,965
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 13,022
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 13,022
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 179,247
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 166,263
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 154,479
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 155,150
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -671
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,158
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 12,984
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 12,984
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 12,338
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,338
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 166
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 910
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 910
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,612
D. Služby (účtová skupina 51) 2,064
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 548
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,702
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -2,064
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 95
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 95
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 95
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 71
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 71
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 24
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,678
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,158
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015