Vytvořte fakturu

AutoCont Control - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název AutoCont Control
IČO 35741007
TIN 2020211171
DIČ SK2020211171
Datum vytvoření 11 Únor 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AutoCont Control
Hviezdoslavova 100
02701
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 232 787 €
Zisk 1 068 €
Kapitál 82 979 €
Vlastní kapitál -42 259 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0435868210, 0905962386
Fax(y) 0435868210
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 50
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 50
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 50
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 100,148
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 23,032
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,462
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 39,501
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 100,198
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -41,191
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 39,834
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 39,834
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,925
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -84,018
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,068
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 141,389
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 141,389
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 135,520
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,601
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 268
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 232,787
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 225,473
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 7,314
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 230,183
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 182,743
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,780
C. Služby (účtová skupina 51) 37,953
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 158
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 549
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,604
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 3,311
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 576
M. Úrokové náklady (562) 415
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 17
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 144
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -576
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,028
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,068
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35741007 TIN: 2020211171 DIČ: SK2020211171
 • Sídlo: AutoCont Control, Hviezdoslavova 100, 02701, Bratislava
 • Datum vytvoření: 11 Únor 1998
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   18.04.2000Nové sidlo:
   Hviezdoslavova 100 Vyšný Kubín 027 01
   Noví spoločníci:
   AUCON spol. s r.o. IČO: 60 108 207 Hromádky z Jistebnice 107 Chotěboř 583 01 Česká republika
   AUTOCONT CONTROL SYSTEMS spol. s.r.o. IČO: 42 868 017 28.řijna 125 Ostrava Česká republika
   ELHYCO-IDOP spol. s r.o. IČO: 35 732 008 Tabakova 1 Bratislava
   Ing. Stanislav Basár Hviezdoslavova 100 Vyšný Kubín 027 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Stanislav Basár Hviezdoslavova 100 Vyšný Kubín 027 01
   17.04.2000Zrušené sidlo:
   Muchovo nám. 1 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   AUCON spol. s r.o. IČO: 60 108 207 Hromádky z Jistebnice 107 Chotěboř 583 01 Česká republika
   AUTOCONT CONTROL SYSTEMS spol. s.r.o. IČO: 42 868 017 28.řijna 125 Ostrava Česká republika
   ELHYCO-IDOP spol. s r.o. IČO: 35 732 008 Tabakova 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vojtech Tóth Furdekova 14 Bratislava 851 03
   11.02.1998Nové obchodné meno:
   AutoCont Control spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Muchovo nám. 1 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom strojov a zariadení
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   AUCON spol. s r.o. IČO: 60 108 207 Hromádky z Jistebnice 107 Chotěboř 583 01 Česká republika
   AUTOCONT CONTROL SYSTEMS spol. s.r.o. IČO: 42 868 017 28.řijna 125 Ostrava Česká republika
   ELHYCO-IDOP spol. s r.o. IČO: 35 732 008 Tabakova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vojtech Tóth Furdekova 14 Bratislava 851 03