Vytvořte fakturu

GRAVELSLOVEX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název GRAVELSLOVEX
IČO 35741082
TIN 2020242796
DIČ SK2020242796
Datum vytvoření 13 Únor 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GRAVELSLOVEX
Polianky 3357/23
84101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 989 371 €
Zisk -37 406 €
Kapitál 596 582 €
Vlastní kapitál -703 324 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 528,427
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 503,266
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 503,266
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 54,747
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 448,399
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 120
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 25,124
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 17,589
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 17,589
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 824
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 824
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 824
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 6,711
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 359
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 6,352
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 37
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 37
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 528,427
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -740,731
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 73,027
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 73,027
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 122,740
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 11,950
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 11,950
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 0
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -911,042
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -911,042
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -37,406
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,269,158
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,230,256
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (471A, 47XA) 1,217,441
9. Závazky ze sociálního fondu (472) -309
12. Odložený daňový závazek (481A) 13,124
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 36,405
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 23,255
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,292
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 17,963
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,450
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,869
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,831
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,497
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,497
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 933,633
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 989,371
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 865,200
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 68,433
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 17,224
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 38,514
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 993,764
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 562,313
D. Služby (účtová skupina 51) 261,785
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 89,794
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 63,966
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 22,514
4. Sociální náklady (527, 528) 3,314
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,482
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 65,162
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 65,162
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 11,559
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,669
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -4,393
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 109,535
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 0
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 24,313
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 24,168
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 24,168
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 145
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -24,312
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -28,705
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 8,701
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 5,821
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -37,406
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35741082 TIN: 2020242796 DIČ: SK2020242796
 • Sídlo: GRAVELSLOVEX, Polianky 3357/23, 84101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 13 Únor 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Vladimír Polák Tešedíkova 7760/75 Bratislava 841 06 11.10.2012
  Ing. Rostislav Fojtů Komenského 249 Sokolnice 664 52 Česká republika 11.10.2012
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  ALAS SLOVAKIA, s. r. o. 73 027 € (100%) Bratislava 841 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   24.10.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Polák Tešedíkova 7760/75 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 11.10.2012
   Ing. Rostislav Fojtů Komenského 249 Sokolnice 664 52 Česká republika Vznik funkcie: 11.10.2012
   23.10.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Foltýn 941 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 16.02.2009
   16.04.2009Nové sidlo:
   Polianky 3357/23 Bratislava 841 01
   15.04.2009Zrušené sidlo:
   Dolnozemská 11 Bratislava 851 04
   20.02.2009Noví spoločníci:
   ALAS SLOVAKIA, s. r. o. Polianky 3357/23 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Foltýn 941 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 16.02.2009
   19.02.2009Zrušeny spoločníci:
   Ľuboš Noskovič Budatínska 3143/7 Bratislava 851 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľuboš Noskovič Budatínska 3143/7 Bratislava Vznik funkcie: 13.02.1998
   25.10.2004Noví spoločníci:
   Ľuboš Noskovič Budatínska 3143/7 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ľuboš Noskovič Budatínska 3143/7 Bratislava Vznik funkcie: 13.02.1998
   24.10.2004Zrušeny spoločníci:
   Ľuboš Noskovič Budatínska 3143/7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľuboš Noskovič Budatínska 3143/7 Bratislava
   23.08.2002Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava
   10.06.1999Nové sidlo:
   Dolnozemská 11 Bratislava 851 04
   09.06.1999Zrušené sidlo:
   Beckovská 36 Bratislava 821 04
   13.02.1998Nové obchodné meno:
   GRAVELSLOVEX, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Beckovská 36 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   činnosť vykonávaná banským spôsobom-bágrovacia a ťažobná činnosť, výroba a spracovanie kameňa a zemín
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ľuboš Noskovič Budatínska 3143/7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ľuboš Noskovič Budatínska 3143/7 Bratislava