Vytvořte fakturu

KES - CU - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název KES - CU
IČO 35741112
TIN 2020270285
DIČ SK2020270285
Datum vytvoření 05 Únor 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KES - CU
Záhradnícka 51
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 52 834 €
Zisk -714 €
Kapitál 19 513 €
Vlastní kapitál 3 850 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421911652366
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 5,018
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 5,018
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 5,018
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 7,177
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 2,291
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,200
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,607
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 12,195
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 3,136
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -3,453
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -714
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 9,059
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 874
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 7,048
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 40
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 493
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,722
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 3,793
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,137
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 52,834
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 52,817
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 17
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 52,470
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 10,512
C. Služby (účtová skupina 51) 18,218
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 19,594
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 372
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 2,738
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) -97
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,133
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 364
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 24,087
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 118
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 118
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -118
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 246
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -714
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35741112 TIN: 2020270285 DIČ: SK2020270285
 • Sídlo: KES - CU, Záhradnícka 51, 82108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 05 Únor 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mgr. Rudolf Borgula L.Dérera 4 Bratislava 831 01 05.02.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Mgr. Rudolf Borgula 4 481 € (67.5%) L.Dérera 4 Bratislava 831 01
  Mgr. Jana Borgulová 2 158 € (32.5%) Bratislava 831 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   18.12.2009Nové sidlo:
   Záhradnícka 51 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   Mgr. Jana Borgulová L.Dérera 2750/4 Bratislava 831 01
   17.12.2009Zrušené sidlo:
   Kuzmányho 12 Bratislava 811 06
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mgr Michaela Filipková 488 Plavecký Štvrtok 900 68
   Ing. Ján Borgula L.Dérera 4 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Borgula L.Dérera 4 Bratislava 831 01
   Ing. Mgr Michaela Filipková 488 Plavecký Štvrtok 900 68
   29.07.2003Nové obchodné meno:
   KES - CU, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Noví spoločníci:
   Ing. Mgr Michaela Filipková 488 Plavecký Štvrtok 900 68
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Mgr Michaela Filipková 488 Plavecký Štvrtok 900 68
   28.07.2003Zrušené obchodné meno:
   KOMPLEXNÉ EKONOMICKÉ SLUŽBY, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mgr Michaela Vallášová 488 Plavecký Štvrtok 900 68
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Mgr Michaela Vallášová 488 Plavecký Štvrtok 900 68
   18.09.1998Noví spoločníci:
   Mgr. Rudolf Borgula L.Dérera 4 Bratislava 831 01
   Ing. Mgr Michaela Vallášová 488 Plavecký Štvrtok 900 68
   Ing. Ján Borgula L.Dérera 4 Bratislava 831 01
   17.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Borgula L.Dérera 4 Bratislava 831 01
   Mgr. Rudolf Borgula L.Dérera 4 Bratislava 831 01
   Ing. Mgr Michaela Vallášová 488 Plavecký Štvrtok 900 68
   05.02.1998Nové obchodné meno:
   KOMPLEXNÉ EKONOMICKÉ SLUŽBY, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Kuzmányho 12 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   účtovné poradenstvo
   vedenie účtovníctva
   organizačné a ekonomické poradenstvo
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe dohody a autorom
   tvorba softwaru na základe autorského zákona
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Borgula L.Dérera 4 Bratislava 831 01
   Mgr. Rudolf Borgula L.Dérera 4 Bratislava 831 01
   Ing. Mgr Michaela Vallášová 488 Plavecký Štvrtok 900 68
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Rudolf Borgula L.Dérera 4 Bratislava 831 01
   Ing. Mgr Michaela Vallášová 488 Plavecký Štvrtok 900 68
   Ing. Ján Borgula L.Dérera 4 Bratislava 831 01