Vytvořte fakturu

D. Expans - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název D. Expans
IČO 35741198
TIN 2021401745
DIČ SK2021401745
Datum vytvoření 16 Únor 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo D. Expans
Banšelova 3
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 108 000 €
Zisk 3 257 €
Kapitál 622 129 €
Vlastní kapitál 495 959 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 725,866
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 725,866
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 108,000
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 108,000
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 108,000
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 617,866
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 617,625
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 241
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 725,866
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 499,216
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 332
2. Ostatní fondy (427, 42X) 332
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 488,988
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 503,046
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -14,058
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,257
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 226,650
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 226,130
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 225,170
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 520
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 520
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 108,000
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 108,000
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 103,738
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 103,218
D. Služby (účtová skupina 51) 520
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,262
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,262
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 45
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -45
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,217
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,257
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015