Vytvořte fakturu

ADITOL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ADITOL
IČO 35741287
TIN 2020219806
DIČ SK2020219806
Datum vytvoření 09 Únor 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ADITOL
Kuklovská 5
84104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 55 900 €
Zisk 4 071 €
Kapitál 64 652 €
Vlastní kapitál 4 651 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421911248327, +421911248328
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 59,101
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 58,936
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 5,602
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,000
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,000
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,602
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 53,334
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 52,450
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 884
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 165
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 165
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 59,101
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,723
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 668
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 668
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -2,655
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -2,655
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,071
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 50,378
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 50,208
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 49,051
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 49,051
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,157
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 170
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 170
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 55,900
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 55,900
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 52,900
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,000
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 50,590
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 32,838
D. Služby (účtová skupina 51) 15,497
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,255
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,986
4. Sociální náklady (527, 528) 269
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,310
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 7,565
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 83
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 82
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -82
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,228
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,157
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,157
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,071
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015