Vytvořte fakturu

JAKOB - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název JAKOB
IČO 35741503
TIN 2020206969
DIČ SK2020206969
Datum vytvoření 19 Únor 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JAKOB
Dlhá 1255
90031
Stupava
Financial information
Prodej a příjem 45 977 €
Zisk 7 002 €
Kapitál 41 062 €
Vlastní kapitál 20 477 €
Kontaktní informace
Email jakobsro@jakobsro.sk
webové stránky http://www.jakobsro.sk
Mobile(y) +421905487608
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 40,027
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 16,290
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 16,290
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 6,790
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 9,500
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 23,622
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 2,014
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,014
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 21,007
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 20,150
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,150
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 857
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 601
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 469
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 132
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 115
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 115
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 40,027
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 30,018
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 16,377
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 16,377
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,002
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,009
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 616
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 616
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,930
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 389
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 389
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 150
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 51
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,340
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 7,463
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 45,977
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 45,977
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 19,000
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 26,951
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 26
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 37,722
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,540
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 22,856
D. Služby (účtová skupina 51) 3,926
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 5,325
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 3,467
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,220
4. Sociální náklady (527, 528) 638
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,033
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,837
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,837
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 205
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 8,255
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 16,629
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 125
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 125
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -125
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 8,130
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,128
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,128
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,002
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015