Vytvořte fakturu

Capgemini Slovensko - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 18.05.2016
Basic information
Obchodní název Capgemini Slovensko
Stav Zničeno
IČO 35741538
TIN 2020270384
DIČ SK2020270384
Datum vytvoření 20 Únor 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Capgemini Slovensko
Prievozská 2/B
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 265 392 €
Zisk -1 750 421 €
Kapitál 1 959 732 €
Vlastní kapitál -2 033 602 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244455678
Fax(y) 0244455680
Date of updating data: 18.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,686,291
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 4,068
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 4,068
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 3,590
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 478
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,642,715
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 589,826
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 560,782
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 86,711
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 474,071
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 28,004
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,040
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,052,889
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 190
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,052,699
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 39,508
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 16,443
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 23,065
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,686,291
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,609,980
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,194
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,194
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 2,500,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,319
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -2,396,072
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -2,396,072
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,750,421
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,970,490
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,804,994
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (471A, 47XA) 1,800,000
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,994
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 280,169
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 129,032
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,068
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 116,964
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 74,731
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 37,192
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 39,214
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,885,327
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 36,537
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,848,790
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 325,781
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 325,781
Date of updating data: 18.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,260,805
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,265,392
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,260,805
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,587
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,011,594
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 21,403
D. Služby (účtová skupina 51) 1,190,089
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,323,327
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,015,437
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 286,847
4. Sociální náklady (527, 528) 21,043
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 312
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,871
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,871
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,473,592
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,746,202
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,049,313
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 976
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 944
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 944
XII. Kurzové zisky (663) 32
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,136
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 257
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 257
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,033
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 846
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,160
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,747,362
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,059
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,059
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,750,421
Date of updating data: 18.05.2016
Date of updating data: 18.05.2016