Vytvořte fakturu

VYDAVATEĽSTVO M.R.K. agency - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název VYDAVATEĽSTVO M.R.K. agency
IČO 35741597
TIN 2020211259
DIČ SK2020211259
Datum vytvoření 23 Únor 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VYDAVATEĽSTVO M.R.K. agency
Kutlíkova 17
85250
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 269 518 €
Zisk 6 232 €
Kapitál 26 840 €
Vlastní kapitál -62 427 €
Kontaktní informace
Email petrzalskenoviny@gmail.com
Telefon(y) 0263835295, 0263838640, 0903565453
Mobile(y) 0903565453
Fax(y) 0263838640
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 57,565
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 24,053
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 24,053
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 24,053
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 31,379
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 27,948
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 20,441
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,441
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,507
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,431
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 41
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 3,390
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,133
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,839
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 294
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 57,565
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -56,195
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -69,066
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 18,311
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -87,377
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,232
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 113,760
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 172
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 172
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 18,695
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 88,004
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,556
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,556
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 81,283
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,903
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,765
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,497
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 6,889
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 6,889
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 161,649
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 269,518
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 161,649
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,475
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 104,394
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 261,343
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,130
D. Služby (účtová skupina 51) 192,697
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 61,919
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 44,491
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 15,205
4. Sociální náklady (527, 528) 2,223
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 159
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 512
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 512
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 926
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 8,175
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -36,178
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 984
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 93
2. Ostatní náklady (562A) 93
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 19
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 872
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -983
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 7,192
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,232
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35741597 TIN: 2020211259 DIČ: SK2020211259
 • Sídlo: VYDAVATEĽSTVO M.R.K. agency, Kutlíkova 17, 85250, Bratislava
 • Datum vytvoření: 23 Únor 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Gabriela Belanová Rovniankova 16 Bratislava 851 02 27.03.2010
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Gabriela Belanová 6 639 € (100%) Rovniankova 16 Bratislava 851 02
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   13.05.2015Zrušeny predmety činnosti:
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   06.05.2015Nové predmety činnosti:
   Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín
   Reklamné a marketingové služby
   Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   20.12.2011Nové sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava 852 50
   Noví spoločníci:
   Gabriela Belanová Rovniankova 16 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   Gabriela Belanová Rovniankova 16 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 27.03.2010
   19.12.2011Zrušené sidlo:
   Rovniankova 4 Bratislava 851 02
   Zrušeny spoločníci:
   Michal Baranovič Holíčska 6 Bratislava 851 05
   Gabriela Baranovičová Rovniankova 16 Bratislava 851 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Gabriela Belanová Rovniankova 16 Bratislava 851 02
   27.03.2010Nový štatutárny orgán:
   Gabriela Belanová Rovniankova 16 Bratislava 851 02
   26.03.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Gabriela Baranovičová Rovniankova 16 Bratislava 851 02
   11.05.2007Nové predmety činnosti:
   organizovanie kultúrnych, spoločenských, športových podujatí a výstav v rozsahu voľnej živnosti
   technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, školení, seminárov a konferencií v rozsahu voľnej živnosti
   public relations - služby v oblasti vzťahov s verejnosťou
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   08.09.2004Noví spoločníci:
   Michal Baranovič Holíčska 6 Bratislava 851 05
   Gabriela Baranovičová Rovniankova 16 Bratislava 851 02
   07.09.2004Zrušeny spoločníci:
   Darina Bajanová Lenárdova 2 Bratislava 851 01
   Michal Baranovič Rovniankova 16 Bratislava 851 02
   Gabriela Baranovičová Rovniankova 16 Bratislava 851 02
   26.02.2002Nové obchodné meno:
   VYDAVATEĽSTVO M.R.K. agency, spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sadzba a zhotovovanie tlačiarenských predlôh
   Noví spoločníci:
   Darina Bajanová Lenárdova 2 Bratislava 851 01
   Michal Baranovič Rovniankova 16 Bratislava 851 02
   Gabriela Baranovičová Rovniankova 16 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   Gabriela Baranovičová Rovniankova 16 Bratislava 851 02
   25.02.2002Zrušené obchodné meno:
   ČEBUS Slovakia, dopravná a cestovná kancelária, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   ČEBUS dopravná a cestovná kancelária, spol. s r.o, IČO 46 974 087 Běhunská 19 Brno Česká republika
   M.R.K. agency, s.r.o. IČO: 34 106 260 Špitálska 35 Bratislava
   Darina Bajanová Lenárdova 2 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Michal Baranovič Rovniankova 16 Bratislava 851 02
   19.06.1998Noví spoločníci:
   ČEBUS dopravná a cestovná kancelária, spol. s r.o, IČO 46 974 087 Běhunská 19 Brno Česká republika
   M.R.K. agency, s.r.o. IČO: 34 106 260 Špitálska 35 Bratislava
   Darina Bajanová Lenárdova 2 Bratislava 851 01
   18.06.1998Zrušeny spoločníci:
   ČEBUS dopravná a cestovná kancelária, spol. s r.o, IČO 46 974 087 Běhunská 19 Brno Česká republika
   M.R.K. agency, s.r.o. IČO: 34 106 260 Špitálska 35 Bratislava
   Darina Bajanová Lenárdova 2 Bratislava 851 01
   23.02.1998Nové obchodné meno:
   ČEBUS Slovakia, dopravná a cestovná kancelária, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Rovniankova 4 Bratislava 851 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   ČEBUS dopravná a cestovná kancelária, spol. s r.o, IČO 46 974 087 Běhunská 19 Brno Česká republika
   M.R.K. agency, s.r.o. IČO: 34 106 260 Špitálska 35 Bratislava
   Darina Bajanová Lenárdova 2 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Michal Baranovič Rovniankova 16 Bratislava 851 02