Vytvořte fakturu

UNIVOLT- Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 20.05.2016
Basic information
Obchodní název UNIVOLT- Slovakia
IČO 35741619
TIN 2020203856
DIČ SK2020203856
Datum vytvoření 23 Únor 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo UNIVOLT- Slovakia
Šenkvická cesta 16
90201
Pezinok
Financial information
Prodej a příjem 776 781 €
Zisk 77 825 €
Kapitál 1 878 255 €
Vlastní kapitál 1 344 935 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0336451004, 0336451045, 0336902450
Date of updating data: 20.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,663,494
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,610,475
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,610,475
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 800,796
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 801,730
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 7,949
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 52,982
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 33,055
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 29,413
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 29,413
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,642
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 19,927
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 130
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 19,797
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 37
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 37
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,663,494
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,458,723
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,013,879
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,013,879
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 37,639
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 37,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 329,380
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 329,380
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 77,825
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 204,771
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 25,668
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 775
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 24,893
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 173,403
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 146,767
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 146,767
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 523
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 360
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,826
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 10,927
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 5,700
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 5,700
Date of updating data: 20.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 776,387
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 776,781
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 55,822
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 720,565
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 394
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 676,645
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 44,296
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 253,213
D. Služby (účtová skupina 51) 245,158
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 12,221
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 8,936
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,891
4. Sociální náklady (527, 528) 394
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 21,378
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 89,993
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 89,993
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,386
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 100,136
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 233,720
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 903
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 654
2. Ostatní náklady (562A) 654
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 249
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -902
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 99,234
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 21,409
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 21,409
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 77,825
Date of updating data: 20.05.2016
Date of updating data: 20.05.2016
 • IČO :35741619 TIN: 2020203856 DIČ: SK2020203856
 • Sídlo: UNIVOLT- Slovakia, Šenkvická cesta 16, 90201, Pezinok
 • Datum vytvoření: 23 Únor 1998
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Mag. Dr. Michael Pőcksteiner Geylinggasse 17/12 1130 Viedeň Rakúsko prechodný pobyt na území SR : ul. 1. mája 2676/45 Pezinok 20.10.1999
  Peter Steigenberger Kellergasse 7 Siegersdorf 3041 Rakúska republika 27.08.2013
  Mag. Rainer Lichtenberger Stettnerweg 27 Korneuburg A-2100 Rakúska republika 27.08.2013
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Dietzel Gesellschaft m.b.H. 1 013 879 € (100%) Viedeň 1111 Rakúska republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   18.09.2013Noví spoločníci:
   Dietzel Gesellschaft m.b.H. 1. Haidequerstr. 3 - 5 Viedeň 1111 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Steigenberger Kellergasse 7 Siegersdorf 3041 Rakúska republika Vznik funkcie: 27.08.2013
   Mag. Rainer Lichtenberger Stettnerweg 27 Korneuburg A-2100 Rakúska republika Vznik funkcie: 27.08.2013
   18.11.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mag. Dr. Michael Pőcksteiner Geylinggasse 17/12 1130 Viedeň Rakúsko prechodný pobyt na území SR : ul. 1. mája 2676/45 Pezinok Vznik funkcie: 20.10.1999
   10.10.2000Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   11.02.1999Nové sidlo:
   Šenkvická cesta 16 Pezinok 902 01
   23.02.1998Nové obchodné meno:
   UNIVOLT- Slovakia s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba a predaj tovaru z plastov a kovu v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť