Vytvořte fakturu

REMONTA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Obchodní název REMONTA
IČO 35741643
TIN 2020229750
DIČ SK2020229750
Datum vytvoření 20 Únor 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REMONTA
Nobelova 34/1302
83102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 41 512 €
Zisk -1 303 €
Kapitál 28 087 €
Vlastní kapitál -40 275 €
Kontaktní informace
Email remonta@stonline.sk
Telefon(y) 0244880529, 0244882696, 0244888169, 0905469848
Mobile(y) 0905469848
Fax(y) 0244880529
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 35,019
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 34,706
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 6,310
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 6,310
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 24,753
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,184
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,184
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 6,569
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 15,000
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,643
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,845
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 798
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 313
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 313
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 35,019
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -40,174
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -45,510
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -45,510
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,303
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 75,193
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 48
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 48
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 69,285
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 33,261
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 33,261
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 328
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,029
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 28,469
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,198
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 5,860
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,860
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 40,240
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 41,512
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 40,240
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,270
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 41,123
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 6,918
D. Služby (účtová skupina 51) 20,509
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 7,166
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,978
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,825
4. Sociální náklady (527, 528) 363
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 155
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 954
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,421
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 389
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 12,813
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 341
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 11
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 330
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -341
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 48
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,351
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,351
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,303
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015