Vytvořte fakturu

D - Partner - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název D - Partner
IČO 35741830
TIN 2021457878
DIČ SK2021457878
Datum vytvoření 18 Únor 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo D - Partner
Rajská 15/A
81108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 510 €
Zisk -690 €
Kapitál 223 115 €
Vlastní kapitál -12 600 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 208,918
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 80,973
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 30,631
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 30,631
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 50,342
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 50,342
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 127,945
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 122,445
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,772
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,772
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 1,660
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 13
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 118,000
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 5,500
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,482
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,018
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 208,918
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -13,290
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -19,903
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 20,455
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -40,358
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -690
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 222,208
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 222,208
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,693
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,693
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 217,331
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,224
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 510
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 510
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 510
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 157
D. Služby (účtová skupina 51) 153
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 353
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 357
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 83
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 83
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -83
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 270
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -690
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015