Vytvořte fakturu

ALBO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ALBO
IČO 35741899
TIN 2020270296
DIČ SK2020270296
Datum vytvoření 27 Únor 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALBO
Žižkova 24
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 367 389 €
Zisk 1 086 €
Kapitál 150 250 €
Vlastní kapitál 10 970 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421903416400, +421903434546, +421903303023
Fax(y) 0245642303
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 109,445
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 53,871
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 11,840
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 68,412
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 51,651
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 438
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,455
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 177,857
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 12,056
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 3,667
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,086
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 165,801
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 346
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 165,455
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 38,423
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 3,581
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,249
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 121,202
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 367,389
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 351,176
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,400
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,813
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 361,986
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 149
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 165,225
C. Služby (účtová skupina 51) 133,742
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 37,098
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,324
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 23,720
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 728
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,403
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 52,060
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 3,085
M. Úrokové náklady (562) 1
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 53
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,031
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,084
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,319
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,233
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,086
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015