Vytvořte fakturu

GASOR - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název GASOR
IČO 35741937
TIN 2020242983
DIČ SK2020242983
Datum vytvoření 18 Únor 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GASOR
Podzáhradná 68
82106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 48 600 €
Zisk 8 873 €
Kapitál 10 336 €
Vlastní kapitál -23 694 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0245248461, 0245258782
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 19,907
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 4,860
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 15,047
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 19,907
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -14,820
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 679
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -31,011
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 8,873
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 34,727
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 8
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 34,719
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,001
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 215
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,503
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 28,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 48,600
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 48,600
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 37,723
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3
C. Služby (účtová skupina 51) 35,151
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 2,569
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 10,877
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 13,446
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 93
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 93
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -93
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 10,784
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,911
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 8,873
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015